17. marts 2014

Rapport giver gode råd om tomme rådhuse

Ny rapport med fire konkrete anbefalinger til kommuner i salgstanker. By, bolig- og landdistriktsminister håber på at kunne inspirere kommunerne.

Hospitaler, retssale, og rådhuse står tomme i mange yderkommuner, og det stiller kommunerne over for store udfordringer med at skabe nyt liv i bygningerne. For et år siden valgte minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen derfor at igangsætte forsøgsprojektet Nyt liv i funktionstømte offentlige bygninger. Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

”Det stigende antal tomme offentlige bygninger er et stort problem for mange af vores yderkommuner. Det er inspirerende at se gode eksempler på, hvordan tomme offentlige bygninger kan få tilført nyt liv. Jeg håber kommunerne også kan blive inspireret og at de vil arbejde med de guidelines, som rapporten opstiller. Det kan føre til nyt liv i de tomme offentlige bygninger,” siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen i pressemeddelelsen.

Forsøgsprojektet Nyt liv i funktionstømte offentlige bygninger er netop afsluttet og giver en række eksempler på hvilke nye funktioner bygningerne kan få. Blandt andet bliver en retssal omdannet til et hotel, hospital til bolig og rådhus til idrætsefterskole.

Fire anbefalinger klar

Forsøgsprojektet opstiller fire grundlæggende guidelines, som pejlemærker til kommuner der er udfordret med funktionstømte offentlige bygninger.

De fire guidelines er: kortlæg bygningsmassen og analysér mulighederne. Tænk og arbejd strategisk. Sæt en realistisk pris – og find realistiske købere. Udvis og tilskynd til politisk mod.

Forsøgsprojektet præsenterer også en række spændende projekteksempler på ny anvendelse af tidligere funktionstømte bygninger.