11. marts 2014

Otte midtjyske kommuner gentænker nye rum til bylivet

Som led i europæisk kulturhovedstad Aarhus 2017 gentænker otte midtjyske byer brugen og intiativer i provinsbyernes

Hvor mange er der egentlig, der dyrker parkour? Og hvor mange caféer er der plads til i en mellemstor jysk provinsby? De spørgsmål har fået otte midtjyske kommuner til at gå sammen i projektet ”Urban Lab”. I fællesskab vil de blive klogere på, hvordan man skaber det ønskede byliv.

”Når man laver byomdannelser, er det vigtigt, at man har et konkret svar på spørgsmålet ”Hvem skal helt præcist bruge byrummet hvornår, og hvad skal få dem til at gøre det?” siger Ole Wolf, der er styregruppeformand for projektet og derudover arbejder i Kulturafdelingen i Horsens Kommune i en pressemeddelelse.

Holstebro Kommune deltager i projektet med særlig fokus på at omdanne slagterigrunden til en ny levende bydel.

En del af kulturhovedstaden

Projektet er et samarbejde mellem Favrskov, Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg og Aarhus. Det er også et samarbejde på tværs af afdelingerne i kommunerne – primært kulturafdelingerne og byplanafdelingerne. Projektet er støttet af Aarhus 2017.

”Urban Lab lever i dobbelt forstand op til Aarhus 2017’s slogan om at gentænke. Når man omdanner et byområde, så bør man gentænke det, så man sikrer, at man får et aktivt og levende byrum, som flest mulige benytter sig af og får glæde af på forskellige tidspunkter og til forskellige formål,” siger Gitte Just, programdirektør i Aarhus 2017.