18. marts 2014

Nye KL-udvalg skal sikre sammenhæng

KL's seks politiske udvalg får ikke kun nye formænd og medlemmer i den kommende valgperiode. Også ressortfordelingen mellem udvalgene bliver ændret.

Hele ledelsesområdet samles i Løn- og Personaleudvalget, hele uddannelsesområdet samles i Børne- og Kulturudvalget, vækst- og udviklingsdagsordenen samles i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, og det specialiserede børneområde flyttes til Social- og Sundhedsudvalget.

Sådan lyder nogle af de væsentligste ændringer i udvalgsstrukturen i KL i valgperioden 2014-2018.

Formålet med ændringerne er bl.a. at skabe en bedre sammenhæng mellem fagområderne og sikre, at fagområdernes sammenhæng matcher de politisk-strategiske overvejelser, der i øvrigt er i KL.

Der vil fortsat være seks politiske udvalg, og der ændres ikke på udvalgenes navne, ligesom der fortsat vil være ni medlemmer i hvert udvalg.

KL’s bestyrelse holder torsdag d. 20. marts konstituerende bestyrelsesmøde, hvor de nye udvalgsformænd og –næstformænd udpeges. De øvrige udvalgsmedlemmer vælges i april, og de første udvalgsmøder holdes i maj måned.

Her sker der ændringer:

Løn- og Personaleudvalget: Den væsentligste ændring er, at ledelsesområdet flyttes fra Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget til Løn- og Personaleudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget: Områderne klima, miljø og ressourcer er forankret her. Regional udvikling flyttes fra Teknik- og Miljøudvalget til Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, hvor det bliver samlet med turisme, erhvervsudvikling osv. Også den strategiske del af den fysiske planlægning ligger fremadrettet i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Børne- og Kulturudvalget: Hele uddannelsesområdet – inklusive erhvervsuddannelserne – samles i Børne- og Kulturudvalget. Sundsordningerne for børn og unge flyttes til Social- og Sundhedsudvalget.

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget: Hele vækst- og udviklingsdagsordenen samles i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, når områderne strategisk fysisk planlægning, by- og boligpolitik, landdistrikter og regional udvikling flyttes fra Teknik- og Miljøudvalget til Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. Dermed kan der ske en tættere kobling til arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet. Ledelsesområdet flyttes fra Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget til Løn- og Personaleudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget: Det specialiserede børneområde flyttes fra Børne- og Kulturudvalget til Social- og Sundhedsudvalget. Dermed samles hele socialområdet og sundhedsområdet i Social- og Sundhedsudvalget.

Internationalt udvalg: Ingen ændringer.