01. marts 2014

Ny overenskomst er en investering i almen praksis

Regionernes Lønnings- og Takstnævn, som også omfatter KL har indgået en ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Aftalen er for en tre årig periode.

Aftalen udgør et nybrud i samarbejdet mellem kommuner, regioner og almen praksis om fælles patienter.

”Jeg er meget tilfreds med den nye aftale med PLO. Det er en investering i almen praksis der muliggør, at vi lokalt bedre kan tilrettelægge arbejdet med udgangspunkt i borgernes behov for fleksibel og god lægedækning” udtaler Anny Winther, formand for KL’s Social- og sundhedsudvalg.

Aftalen betyder, at kommunerne, regionen og almen praksis regionalt skal finde løsninger vedr. sygebesøg og indsatser for lettere psykisk syge. I nye praksisplanudvalg bliver det nu muligt at tilrettelægge opgaveløsningen med udgangspunkt i de lokale behov. Herudover vil der i praksisplanerne være fokus på tilgængelighed, medicinhåndtering og de emner, der følger af sundhedsaftaler.

”Jeg er sikker på, at samarbejdet, om at finde bedre løsninger for borgerne, bliver styrket med de nye praksisplaner. Vi har flere og flere ældre borgere som er svækkede, og som har behov for en fælles, koordineret indsats. Det er den gruppe, som vinder ved denne aftale” siger Anny Winther.

Overenskomsten følger op på den nye sundhedslov, der blandt andet har betydet etablering af lokale praksisplanudvalg, hvor kommunerne er blevet repræsenteret med stor tyngde, og hvor en række opgaver nu skal tilrettelægges med udgangspunkt i lokale forhold.

”Aftalen følger godt op på regeringens nye sundhedslov, og alle parter har været lydhøre i arbejdet for at få enderne til at mødes. De praktiserende læger har med denne aftale vist, hvor højt de vægter samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen. Det er meget positivt. Nu har vi mulighed for at komme i gang med samarbejdet inden for nogle bedre rammer.”

”Jeg føler, at vi nu har et langt bedre grundlag for at kunne imødekomme de udfordringer, vi står over for med flere ældre og flere kronisk syge borgere. KL har i mange år ønsket et mere forpligtende samarbejde med almen praksis om især de borgere, der er meget afhængige af både kommunen og almen praksis. Det har vi fået nu, udtaler Anny Winther.

For yderligere information:

Pressehenvendelser – KL’s pressetelefon 3370 3333
Souschef: Mik Dalsgaard Andreassen, 4141 7325
Chefkonsulent Steen Rank Petersen, 2987 3078

YDERLIGERE MATERIALE

  • Læs hele overenskomstaftalen mellem RLTN og PLO