12. marts 2014

Naturstyrelsen bagatelliserer vandstrid

Naturstyrelsen mener ikke, at der er noget usædvanligt i, at de skal regulere indvindingstilladelse af drikkevandet i fire sjællandske kommuner. KL kalder sagens usædvanlig.

Naturstyrelsen lægger op til at reducere indvindingstilladelsen i Greve, Roskilde, Solrød og Køge kommuners fra 106 til 72 millioner m3 vand om året. Det har fået kommunerne til at reagere kraftigt, idet de har haft ansvaret for drikkevandet siden kommunalreformen

I følge nyhedsmagasinet Danske Kommuner mener Naturstyrelsen, at sagen er en storm i et glas vand.

“Opgaven blev med kommunalreformen flyttet fra amterne og HUR til os for at sikre hovedstadsområdets borgere drikkevand. Så snart et vandindvindingsområde fordeler sig over flere kommuner, skal vi give rammen for tilladelsen,” siger kontorchef Holger Bisgaard til nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

Opbakning fra KL

I KL’s kontor for miljø og teknik beskriver konsulent Niels Philip Jensen styrelsens fremgangsmåde som ”helt usædvanlig”.

“Holger Bisgaard omtaler en opgave efter planloven. Men indvinding reguleres efter vandforsyningsloven. Her fremgår det, at det er kommunalbestyrelsen, der giver tilladelse til indvinding af vand. Det er derfor vores vurdering, at Naturstyrelsen ikke har hjemmel til at begrænse kommunens råderum på området,” siger Niels Philip Jensen til nyhedsmagasinset Danske Kommuner.

Læs hvad kommunerne siger til striden. Læs hele artiklen fra nyhedsmagasinet Danske Kommuner her.