21. marts 2014

Megabyer bidrager til højere vækst

Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov trak paralleller mellem størrelsen på byerne og produktiviteten, da han gæstede Kommunalpolitisk Topmøde i Aalborg.

Væksten flytter med ind til byerne i takt med urbaniseringen. Det fremlagde rigsstatistiker Jørgen Elmeskov flere data for, da han gæstede Kommunalpolitisk Topmøde 2014 fredag i Aalborg.

”OECD har kigget på effekten i fem byer. De har fundet, at en fordobling af indbyggertal øger produktiviteten med to til fem procent. Det lyder ikke af meget, men det er rigtig, rigtig meget,” sagde Jørgen Elmeskov.

Han viste et kort med amerikanske byers produktivitet blev sammenholdt med deres størrelse. Kortet viste en tydelige sammenhæng: Desto større, jo højere produktivitet.

Få danske tal

Jørgen Elmeskov understregede, at der ikke findes produktivitetstal på byerne i Danmark. Han fremhævede dog, at der inden for nogen faggrupper kan være en ”produktivitetspræmie” i form af højere løn, når man arbejder i hovedstaden. Det bekræfter ham blot i tendensen fra USA.

”Det er nok for sent at hviske produktivitetskommissionen i øret, at de skal måle disse effekter, men når der kommer en version 2, så var det måske værd at måle på,” sagde Jørgen Elmeskov.

Kan ikke stoppe udviklingen

Rigsstatistikeren påpegede, at Danmark ikke er særligt urbaniseret sammenlignet med andre EU-lande – om end det går stærkt i øjeblikket. I Danmark bor 34,6 procent i tætbefolkede områder, mens det på EU-plan er 42,5 procent.

”Uden for landets grænser debatterer man også urbanisering. Her er fokus er mere på megabyernes vækst, og den dynamik de kan tilføre,” fortalte Jørgen Elmeskov.

Han fremlagde data, som peger på, at desto tættere beskæftigelsen ligger på hovedstaden, jo højere er beskæftigelsen.

”Det er en udvikling, som er svært at bremse, men set i lyset af væksten, så er det heller ikke sikkert, det er en udvikling, man har lyst til at bremse.”