27. marts 2014

Løft i vederlag vil styrke demokratiet

Det vil styrke det lokale demokrati, at et bredt flertal i Folketinget er nået til enighed om at hæve vederlaget for menige kommunalpolitikere, mener KL’s formand Martin Damm.

”Regeringen, Venstre, Konservative og SF skal have stor ros for at have nået til enighed om at give vederlagene til menige kommunalpolitikere et løft. Det fortjener anerkendelse, at et meget bredt flertal har lagt taktiske overvejelser og partipolitisk drilleri til side, på trods af at der næppe er tale om en folkelig vindersag,” siger KL’s formand Martin Damm.

”Vederlagene for kommunalpolitisk arbejde er løbende blevet relativt mindre værd, når de sammenholdes med den almindelige lønudvikling i resten af samfundet. Så grundlæggende er det et spørgsmål om almindelig rimelighed, at der nu sker et løft, og at vederlagene fremover bliver reguleret i takt med den almindelige lønudvikling i samfundet”.

”Samtidig er der sket en generel udvikling hen imod et større og mere komplekst ansvar og en tungere arbejdsbyrde for kommunalpolitikere, ikke mindst på grund af kommunalreformen. Det er derfor helt naturligt, at der nu sker et løft”.

”I sidste ende handler det her om, at et stærkt og levende lokaldemokrati kræver, at vi kan tiltrække dygtige og engagerede mennesker, der har mulighed for at bruge den fornødne tid til at sætte sig ind i de mange komplekse sager, som kommer på dagsordenen i en kommunalbestyrelse”.

”Aftalen om at forbedre vederlagene er derfor et væsentligt bidrag til, at vi også om 10 og 20 år har et stærkt og bæredygtigt kommunestyre,” slutter Martin Damm.

Yderligere oplysninger hos pressechef Jonas Heltberg, KL, 3370-3333, jhe@kl.dk