11. marts 2014

Kommunerne sikrer it-infrastruktur på landets skoler

Alle elever på landets folkeskoler vil ved starten af det kommende skoleår have adgang til trådløst net og et hurtigt internet. Dermed når kommunerne målet om, at alle skoler skal have en velfungerende it-infrastruktur.

Hurtigere adgang, når elever og lærere logger på skolens net, og øget mulighed for at bruge trådløst udstyr.

Sådan ser hverdagen ud på langt de fleste af landets folkeskoler, og inden skolestart i august i år, vil alle skoler være oppe på beatet i forhold til it-infrastruktur. I 2012 indgik kommunerne nemlig en aftale med regeringen om, at alle skoler i Danmark skal have en velfungerende it-infrastruktur senest den 1. august 2014. Det glæder Jane Findahl, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, at den aftale bliver overholdt, da online adgang for elever er vigtig for en alsidig undervisning.

”Det er glædeligt, at kommunerne og skolerne har vægtet området så højt og dermed når målet om en tilstrækkelig it-infrastruktur. Det kommer både lærere og elever til gavn,” siger Jane Findahl.

Det åbner desuden også for, at eleverne lettere kan medbringe eget udstyr – og bruge flere devices samtidig, uden det skaber problemer for skolernes trådløse net.

”Vi har et ønske om at skabe en faglig stærk folkeskole for alle elever, og her er it et vigtigt redskab. Adgang til et velfungerende trådløst net understøtter blandt andet brugen af digitale læremidler, og gør det muligt at bruge internettet i de enkelte fag. Det kommer både lærere og elever til gavn,” siger Jane Findahl.

Allerede 1. januar i år meddelte 84 kommuner, at de lever op til målet om at have en velfungerende it-infrastruktur, og ved skolestart vil skolerne i de 14 resterende kommuner også være i mål.

En del kommuner forventer desuden at udbygge deres it-infrastruktur yderligere og overstiger dermed den samlede målsætning. Det skal blandt andet sikre, at elever og lærere i stigende omfang kan bruge skolernes områder uden for klasselokalerne.

”Computere og tablets er i forvejen en del af de fleste elevers hverdag, og de har i lang tid været parate til at lære digitalt. Det gør det lettere for eleverne at arbejde selvstændigt og lærerne kan desuden nemmere følge elevernes fremgang,” siger Jane Findahl.