04. marts 2014

Kommuner sikrer plejeløse ældre

Kommuner skal stille med en alternativ plejeordning, når private udbydere går konkurs, som det var tilfældet med Caregruppen i fredags. Økonomisk kontrol med udbyderne er generelt blevet styrket, siger Anny Winther

Hjemmeplejen i Odense og Assens fik pludselig travlt, efter at det private plejefirma Caregruppen i fredags indgav en konkursbegæring. Den kommunale ældrepleje stod allerede klar med ekstra mandskab klokken 07.00 og sørgede for, at de ældre fik den nødvendige assistance. Det skriver TV2 Fyn.

Og det er vejen at gå, for det er kommunerne, der har ansvaret, når en privat aktør uheldigvis går konkurs. Det fortæller Anny Winther, formand for KL's social- og sundhedsudvalg.

”Det sker heldigvis sjældent at leverandører går konkurs. Når det endelig sker, er det kommunerne, der har ansvaret for, at der hurtigt bliver etableret et alternativt beredskab. Det kan eventuelt ske i samarbejde med andre private aktører eller vikarbureauer,” siger Anny Winther til KL.dk

Bedre at sikre udbyderne

Anny Winter understreger, at kommunerne generelt gør alt, hvad de kan for at sikre, at private udbyders økonomi og kvaliteten af plejen er i orden.

Frem til 1. april sidste år var der ret mange restriktioner på, hvordan kommunerne skulle etablere samarbejder med private, og generelt har det begrænset kommunernes mulighed for at stille krav til fx virksomhedernes soliditet o. lign. 

”Siden regelændringerne i april sidste år er der nu flere kommuner, som laver egentlige udbud på området, og i den sammenhæng er der bedre adgang til at stille krav til leverandørernes økonomi og soliditet. Dermed er kommunernes sikring af udbydernes økonomi blevet styrket,” siger Anny Winther.

Ældres valgfrihed er stadig sikret

I Odense kom man til undsætning hos de 221 borgere, som Caregruppen havde ansvaret for. Borgerne vil mandag blive spurgt, om de forsat vil have kommunal pleje, eller om de ønsker privat hjemmehjælp.

”I henhold til loven skal der nemlig være valgfrihed på området. Det betyder også, at når uheldet er ude, så kan borgerne ofte overgå til de andre leverandører eller kommunen selv. Det gør medarbejderne typisk også,” siger Anny Winther til KL.dk.

Caregruppen indgav i fredags en konkursbegæring, fordi firmaet stod overfor en faglig konflikt med FOA, da det ikke ville tegne overenskomst.