20. marts 2014

Kommunalt bagland vil have flere penge til anlæg

Regeringen bør lempe på anlægsloftet, for kommunerne har brug for penge, hvis de skal løfte væksten og urbaniseringens udfordringer, lød det fra talerstolen.

Kommunalpolitisk Topmøde har fokus på urbaniseringen, og de udfordringer udviklingen giver både by- og landkommunerne. Under eftermiddagens debat om formandens tale ytrede flere borgmestre som led heri et ønske om, at der lempes på anlægsloftet i den kommende økonomiaftale.

”Kommunerne har ikke brug for et anlægsloft. Vi modtager 200 borgere hver måned, hvilket eksempelvis stiller krav som mange daginstitutionspladser,” sagde Carl Christian Ebbesen (DF), børn- og kulturborgmester i Københavns Kommune.

Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) ytrede ligefrem bekymring for udsigten til færre penge til anlæg.

”Finansminister sagde på Kommunaløkonomisk Forum, at anlæg skulle normaliseres. Det plejer at betyde færre penge. Det bekymrer mig,” sagde Thomas Kastrup-Larsen.

Generel økonomisk bekymring

Det var dog ikke anlægsrammerne alene, som indlæggene om økonomi omhandlede. På tværs af partiskel var der en bekymring for, hvordan den økonomiske smalhals går ud over velfærden.

”Vi mærker krisen ude i kommunerne, og vi bruger krisen til at skabe bedre velfærd for færre penge. Ingen kan være tvivl om, at der er behov for det. Men jeg synes, det er urimeligt, at jeg som lægmand kan gå ned i folkeskolen og udpege de børn, som er udsatte og med sikkerhed ender på kontanthjælp,” sagde Anne Mee Allerslev (R), beskæftigelses- og integrationsborgmester i København.

Byrådsmedlem i Frederikshavn, Ida Skov (EL) opfordrede KL helt kort:

”Lad være med at indgå en økonomiaftale, der tvinger kommunerne til at nedlægge stillinger i den borgernære velfærd,” sagde hun fra talerstolen.