10. marts 2014

København vil konkurrere på afvikling af trafikken

Trafikanter skal komme nemmere frem i København på trods af mange gravearbejder, og derfor vil kommunen øge kravene til fremkommelighed, lyder det fra borgmestre

Med metrobyggeri, nye cykelstier og busbaner kan det ikke undgås, at trafikken bliver forstyrret. Men nu vil teknik- og miljøborgmester Mortens Kabell (EL) og overborgmester Frank Jensen (S) sikre en bedre afvikling af trafikken ved at skrive god fremkommelighed ind som et konkurrencevilkår ved kommunens egne anlægsarbejder.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

”Entreprenører skal ikke kun konkurrere på pris og kvalitet, når de byder på kommunens egne anlægsarbejder. Fremover vil vi også gøre mindst mulig påvirkning af trafikken til et af vilkårene i vores egne udbud af anlægsopgaver,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Flere krav på tegnebrættet

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder netop nu på at præcisere de krav, kommunen vil stille om bedre fremkommelighed i fremtidige udbud. Når kravene er klar, skal de ikke kun gælde kommunens egne 1.000 årlige gravearbejder. Også selskaber, hvor kommunen er medejer som Metroselskabet og HOFOR bør fremover have endnu større fokus på de 2000 gravearbejder, de har hvert år i København. Kommunen har desuden allerede indgået aftaler om at forbedre information om gravearbejder med bl.a. HOFOR.

”Derfor bør vores bestyrelsesmedlemmer i kommunale selskaber som HOFOR fremover arbejde for, at de på samme måde som kommunen fremover tænker god fremkommelighed ind i deres udbud af gravearbejder,” siger overborgmester Frank Jensen (S).

Kravene om større hensyn til fremkommeligheden kan gøre kommunens anlægsopgaver lidt dyrere. De to borgmestre påpeger imidlertid, at den bedre fremkommelighed vil være en gevinst for hovedstadens virksomheder og pendler og dermed samfundsøkonomien.

Fakta: Problemer med gravetilladelser

Teknik- og Miljøforvaltningen fører dagligt 40 kontroltilsyn med gravearbejderne svarende til  ca. 8.000  tilsyn om året. I den daglige kontrol har forvaltningen primært fokus på de gravearbejder, der har stor betydning for trafikafviklingen i byen. Det daglige tilsyn afslører, at:

-          5 % af gravearbejderne finder sted uden tilladelse

-          5 % af gravearbejderne kunne være afsluttet hurtigere

-          50 % af gravearbejderne har forkerte afspærringer, hvilket kan give problemer for trafiksikkerheden

Kilde: Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune