27. marts 2014

KL ser positivt på ønske om styrket sundhedssamarbejde

KL’s formand glæder sig over kommunernes og regionernes samarbejde på sundhedsområdet. Men han frygter, at et nyt forslag fra Danske Regioner om fælles budgetter vil føre til mere bureaukrati.

Samarbejdet mellem kommuner og regioner foregår rigtig fint på sundhedsområdet. Men det kan stadig blive bedre. KL’s formand tager derfor godt imod Danske Regioners ønske om at styrke samarbejdet. Nyt bureaukrati er dog ikke løsningen.

”Vi er rigtig glade for det samarbejde, kommunerne og regionerne allerede har etableret. Her har vi fundet nogle platforme, hvor der både er plads til diskussion og gode løsninger,” siger KL’s formand Martin Damm.

Udmeldingen kommer efter, at formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S), i dag har foreslået, at kommunerne og regionerne skal lave fælles budgetter på de dele af sundhedsområdet, hvor de arbejder sammen. Det drejer sig blandt andet om forebyggelse og genoptræning.

Forslaget blev lanceret på Danske Regioners generalforsamling i dag.

Samarbejde uden bureaukrati

”Kommunerne og regionerne samarbejder allerede i dag gennem de sundhedsaftaler og praksisplaner, som vi aftaler på de overlappende sundhedsområder. Og det fungerer godt,” siger Martin Damm.

”Der er erfaringer med fælles budgetter flere steder i landet. Det løser nogle problemer, men skaber også andre. Det kan fx skabe uklarhed om, hvem der sidder med ansvaret. Det er i sidste ende ikke noget, borgerne kan være tjent med. Derfor er vi optaget at, at man finder lokale løsninger, som fungerer til gavn for borgerne,” siger Martin Damm.

Han understreger, at kommunerne har et særligt fokus på netop de overlappende sundhedsområder, hvilket afspejlede sig i økonomiaftalen for 2014. Her fik kommunerne tilført 300 mio. kr. til at løfte de områder, der fungerer bedst i samarbejde med regionerne. Penge, som er blevet udmøntet efter hensigten i de kommunale budgetter.