17. marts 2014

KL’s høringssvar på national klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge

KL har i marts 2014 afgivet høringssvar til Sundhedsstyrelsen på udkast til national klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge.

I høringssvaret påpeger KL helt overordnet, at det er afgørende, at de kommende kliniske retningslinjer imøde­kommer den kompleksitet og tværfaglige tilgang, som ofte vil være nødven­dig i sammensætningen af indsatser og tilbud til børn og unge med ADHD.

Høringssvaret kan læses i bilag her på siden

YDERLIGERE MATERIALE

  • KLs høringssvar på national klinisk retningslinje for ADHD hos børn og unge