17. marts 2014

KL’s høringssvar på national klinisk retningslinje for behandling af bipolar lidelse

KL har i marts måned afgivet høringssvar til Sundhedsstyrelsen på udkast til national klinisk retningslinje for medicinsk vedligeholdelsesbehandling af bipolar lidelse.

Høringssvaret kan læses i bilag her på siden

YDERLIGERE MATERIALE

  • KLs høringssvar på klinisk retningslinje om bipolar lidelse