03. marts 2014

KL’s Energinetværk får minister til dialog

Regeringens tiltag på energiområdet har stor betydning for kommunernes indsats med at omstille grøn energi. Derfor besøger den nye klima- og energiminister Kommunernes Energinetværk.

Kommunernes Energinetværk 2014 mødes for anden gang den 24. april på Islands Brygge i København. Omdrejningspunktet for mødet i Energinetværket er som altid, at energimedarbejderne deler deres erfaringer med planlægning for omstillingen til vedvarende energi – og med fremme af energibesparelser.

Den nye klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Pedersen (R) vil deltage på mødet og give sit besyv med.

Et kig på kompetencekrav

Dialogen med ministeren den 24. april bliver afløst af input fra seniorforsker Karina Sehested. Hun kommer med sit syn på de nye kompetencekrav til teknik- og miljømedarbejderne. For energimedarbejderen handler det blandt andet om at finde nye løsninger i partnerskaber med andre energiaktører.

Der er åbent for tilmelding til mødet den 24. april – se dagens program og tilmeld dig her. 52 kommuner har allerede meldt sig ind i Kommunernes Energinetværk 2014 – og der er plads til flere. Se her hvilke KL-netværk på teknik- og miljøområdet, din kommune er tilmeldt.

Dialog om erfaringer 

På årets første møde i Energinetværket var der bl.a. energirenovering, biogas, innovation og de mange kommunale CO2-målsætninger på dagsordenen. Om eftermiddagen var der gang i dialogen og erfaringsdelingen imellem netværkets medlemmer. Dialogerne blev sat i gang og inspireret af små oplæg.

Her kunne man blandt andet høre om Furesø Kommunes erfaringer med at komme ud til borgerne og fortælle om mulighederne for at spare penge ved at energirenovere, og Helsingør Kommunes erfaringer med at have klimaambassadører i alle kommunens centre, som sørger for at holde klimaet højt på dagsordenen.

Kommunernes indsats på energiområdet

Kommunernes indsats på energiområdet bliver i 2014 og 2015 hjulpet på vej af puljemidler fra energiforliget, og KL og Energistyrelsen arbejder sammen om at fortælle om projekterne og deres resultater. Læs mere på www.kl.dk/partnerskab.

Oplæggene fra første møde kan ses på arrangementssiden, som kan findes via netværkets hjemmeside www.kl.dk/energinetvaerk. Fremover vil oplæg fra netværksmøderne ligge på Dialogportalen, som man får adgang til som medlem af netværket.