31. marts 2014

KL: Nu er alle klar til at løfte det nære sundhedsvæsen

KL glæder sig over, at de praktiserende læger har stemt ja til den overenskomst, som er indgået med Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

”Det er glædeligt, at parterne nu kan komme i gang med den meget vigtige opgave, der ligger i at styrke det borgernære sundhedsvæsen,” siger formand for KL’s Social- og sundhedsudvalg, Thomas Kastrup-Larsen.

57 procent af medlemmerne Praktiserende Lægers Organisation har stemt ja til overenskomsten, som blev indgået med Regionernes Lønnings- og Takstnævn – heriblandt KL - den 1. marts 2014. En overenskomst, som efter KL’s opfattende endelig tager fat om de lokale udfordringer på sundhedsområdet.

”KL ser frem til et styrket samarbejde med almen praksis om de borgere, der er meget afhængige af både kommunen og almen praksis. Det har vi fået bedre mulighed for nu. Med lægernes ja har vi et langt bedre grundlag for at kunne imødekomme de udfordringer, vi står over for med flere ældre og flere kronisk syge borgere,” udtaler Thomas Kastrup-Larsen..

Fakta: Aftalen helt kort

Aftalen betyder, at kommunerne, regionen og almen praksis regionalt skal finde løsninger vedr. sygebesøg og indsatser for lettere psykisk syge.

I nye praksisplanudvalg bliver det nu muligt at tilrettelægge opgaveløsningen med udgangspunkt i de lokale behov. Herudover vil der i praksisplanerne være fokus på tilgængelighed, medicinhåndtering og de emner, der følger af sundhedsaftaler.

Overenskomsten følger op på den nye sundhedslov, der blandt andet har betydet etablering af lokale praksisplanudvalg med deltagelse af regioner, kommuner og almen praksis, hvor en række opgaver nu skal tilrettelægges med udgangspunkt i lokale forhold.