12. marts 2014

KL: EU går i den forkerte retning om databeskyttelse

Det er et tilbageslag for digitaliseringen, advarer KL, efter Europaparlamentet onsdag har stemt om sin betænkning om databeskyttelsesforordningen.

Europaparlamentet har onsdag på plenarforsamlingen stemt om sin betænkning om databeskyttelsesforordningen.  Det betyder, at Europaparlamentets forslag til lovgivningstekst er helt klar til forhandling med Ministerrådet. Men udviklingen er et tilbageslag for den digitalisering, som det offentlige i Danmark er langt foran med, advarer KL.

”KL har ikke støttet Kommissionens forslag – og vi kan slet ikke støtte Europaparlamentets forslag, som vi ser som et skridt yderligere i den forkerte retning. Vi ønsker fortsat, at det offentlige skal tages ud af forordningen og reguleres i et direktiv. Parlamentets forslag er et udtryk for høj grad af detailregulering,” siger kontorchef i KL’s Jura og EU Kontor, Karsten Thystrup

KL’s ønsker et direktiv frem for en forordning, fordi det åbner for at udmøntningen kan tilpasses vilkårene i de enkelte medlemslande.

”I et europæisk perspektiv er vi meget langt med digitaliseringen. Vedtages betænkningen også igennem Ministerrådet i sin nuværende form, så frygter vi, at forordningen kan ende som et alvorligt tilbageslag for den betydelige digitalisering, der allerede er sket af den offentlige sektor i Danmark,” siger Karsten Thystrup.

KL er enig i, at det nuværende persondatadirektiv fra 1995 skal revideres og at der er behov for at sikre borgernes datasikkerhed, fordi det er afgørende, at lovgivningen tilpasses til den måde, vi bruger data på i dag. For eksempel lægges der op til, at alle som behandler data - både private og offentlige – skal certificeres for at behandle persondata.

”Det giver måske mening, når man fokuserer på store private internet-giganter som Google, Amazon og Facebook. Derfor er det også meget ærgerligt, at Europa-Parlamentets betænkning ikke tager højde for de offentlige myndigheders behov, som tjener et helt andet formål. Kommunerne er pålagt at behandle borgernes data, og det ændrer en certificering ikke på,” siger Karsten Thystrup.

KL er ikke alene om dette synspunkt. Den europæiske kommuneforening CEMR og de andre europæiske kommuneforeninger er enige med KL i denne sag. Fx har KLs finske søsterorganisation estimeret, at det vil koste op til 200 millioner euro for de lokale og regionale myndigheder i Finland at implementere forordningen. De penge kan kun tages et sted fra - og det er i fra servicen af borgerne.

Det er Europaparlamentets målsætning at opnå en aftale om en omfattende reform inden udgangen af 2014. For KL er det altafgørende, at forordningens behandling i Ministerrådet ikke forhastes fordi Europa-Parlamentet nu er færdig med sin behandling af sagen.

”Det er vigtigt, at Ministerrådet – og den danske regering – har is i maven og sikrer, at den kommende lovgivning også er tilpasset den offentlige sektors vilkår,” siger Karsten Thystrup.

YDERLIGERE MATERIALE