07. marts 2014

KL efterlyser national handlingsplan for biodiversitet

I KL´s høringssvar til statens 5. landerapport om biodiversitet påpeger KL bl.a., at statens biodiversitetsmål for 2010 og 2020 endnu ikke er implementeret i dansk lovgivning.

KL ser frem til regeringens bebudede Naturplan Danmark – og dermed en national handlingsplan for biodiversitet. Det er KL´s ønske at den adresserer mål, finansiering, indsatsområde, virkemidler, rollefordeling, naturovervågning og evaluering i forhold til de tre væsentligste problemfelter for biodiversitet. I høringssvaret på denne side er nogle af KL´s forslag til Naturplan Danmark beskrevet.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KLs høringssvar til 5 landerapport om biodiversitet