04. marts 2014

Ikke grundlag for konklusion om nye opgaver til Udbetaling Danmark

Der kan ikke på baggrund af det foreløbige arbejde med evalueringen af Udbetaling Danmark drages nogen konklusioner om, hvorvidt der bør flyttes nye opgaver fra kommunerne. Det slår KL’s cheføkonom Jan Olsen fast.

Han udtaler sig på baggrund af en artikel på berlingske.dk, der omtaler det igangværende analysearbejde, som KL og staten er ved at udarbejde vedrørende Udbetaling Danmark.

Af artiklen fremgår det, at der er grønt lys til at flytte flere opgaver fra kommunerne over til Udbetaling Danmark.

”KL og regeringen er ved at gennemføre en fælles evaluering af Udbetaling Danmark. Evalueringen er endnu ikke afsluttet, men i forlængelse af evalueringen er der igangsat en analyse af, om det kunne være hensigtsmæssigt eventuelt at samle flere opgaver i Udbetaling Danmark.”

”Denne analyse er i fuld gang og er ikke afsluttet. Der er derfor ikke grundlag for at drage nogen konklusioner om, hvorvidt der skal flyttes nye opgaver over til Udbetaling Danmark”, siger Jan Olsen.

Kommet godt fra start

Han glæder sig over, at evalueringen tyder på, at Udbetaling Danmark i det store og hele er velfungerende, her godt et år efter at den nye myndighed blev sat i drift. Udbetaling Danmarks overgang til drift har været vellykket og er sket til tiden efter et tæt samarbejde med landets kommuner.

Evalueringen viser dog også, at der er plads til forbedringer, fx i arbejdsdelingen mellem Udbetaling Danmark og kommunerne og i Udbetaling Danmarks vejledning til borgerne om sager.

Evalueringen viser desuden, at der er behov for at videreudvikle samarbejdet om den nye fælles indsats mod snyd.

Læs udkastet til evaluering af Udbetaling Danmark på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs udkast til evaluering af Udbetaling Danmark