04. marts 2014

Her er KL’s nye anbefalinger for udsatte by- og boligområder

I dag udkommer KL’s nye anbefalinger for en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Der er mange udfordringer forbundet med arbejdet i de udsatte by- og bolig­områder. Og hvis disse områder skal løftes, kræver det samarbejde og en bred vifte af redskaber.

Lokale skoler, fritidstilbud, områdefornyelse og boligorganisationer skal alle tænkes ind i en samlet indsats, hvis man vil forbedre de udsatte områder. Derfor er et de redskaber, kommuner og boligorganisationer mange steder bruger til at håndtere udfordringerne i de udsatte by- og boligområder, helhedspla­ner med boligsocialt indhold. Det fortæller Kathrine Bek Nyboe, som er boligsocial konsulent i KL.

”Mange kommuner og boligorganisationer har en stærk tradition for samarbejde, hvor redskaber som boliganvisning og fremtidssikring bliver taget i brug. Men kommunerne har brug for en lokalt forankret helhedsorienteret og målrettet strategi for de udsatte by- og boligområder,”  siger Kathrine Bek Nyboe. 

KL kommer derfor med fem anbefa­linger til, hvordan kommunerne kan sætte ind med en målrettet indsats og udvikle de udsatte by- og boligområder.

De fem anbefalinger:

 

Tag politisk ejerskab og lederskab

Kommunalpolitikerne bør sætte sig for bordenden og sætte mål og retning for indsatsen i de udsatte by- og boligområder. Kommunerne har brug for en lokalt forankret helhedsorienteret og målrettet strategi.

Styrk den kommunale kernedrift i de udsatte by- og boligområder

Borgerne i de udsatte by- og boligområder bør have nem adgang til relevante kommunale tilbud og aktiviteter, som har så høj kva­litet, at de bidrager til at løfte områdets beboere og tiltrækker nye borgere til området.

Styrk samarbejdet med de almene boligorganisationer og helhedsplanerne

Udfordringerne i de udsatte by- og boligområder er et fælles anlig­gende for kommuner og boligorganisationer. Et tæt samarbejde og fælles mål og strategi er en forudsætning for at skabe resultater.

Styrk den tværfaglige organisering og koordinering

Den boligsociale indsats bør forankres bredt i den kommunale forvaltning – både på ledelses- og medarbejderniveau. Alle relevante faggrupper bør forpligtes til at løfte deres del af opgaven og medvirke til at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats.

Styrk dokumentationen

Kommunalpolitikerne bør kende de udfordringer, de står over for i de udsatte by- og boligområder. Kommunen skal sikre relevant ledelsesinformation på det boligsociale område.

 

Læs alle anbefalingerne i sin helhed her.

Har du spørgsmål, så kontakt Kathrine Bek Nyboe, boligsocial konsulent i KL, på tlf.: 3370-3801 eller mail: kny@kl.dk