03. marts 2014

Henved 60.000 boliger er overflødige

En ny rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut sætter tal på antallet af huse, der er overflødige. Der er brug for benhårde prioriteringer i kommunerne, lyder det fra flere sider.

Debatten om urbanisering og skævvridning af landet fylder meget i denne tid. I sidste uge kom By- Bolig- og Landdistriktsministeriet med en rapport, der adresserede problemet omkring faldefærdige og usælgelige huse i landsbyer, og nu konkluderer en ny rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), at kommuner med landdistriktsområder i tilbagegang skal tage nogle benhårde beslutninger og prioriteringer om, hvilke områder i kommunen der har potentiale for udvikling, og hvilke det af økonomiske grunde er nødvendigt at afvikle.

Det skriver Nyhedsmagasinet Danske Kommuner på baggrund af rapporten.

”Årsagen til situationen er strukturelt bestemt og ikke et udslag af konjunkturforandringer. Arbejdspladser inden for landbrug og industri er for længst afløst af serviceerhverv i byerne, hvor boligerne også er koncentreret. Derfor vil boligmarkedet i landdistrikterne heller ikke af sig selv blive bedre i fremtiden,” siger Hans Thor Andersen, forskningschef på rapporten, til Nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

Screening er nødvendig

Forskerteamet kommer med et forsigtigt skøn over antallet af overflødige huse på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Tallet lyder på 60.000 huse, som kunne rives ned. Men tallet er usikkert, lyder det.

En af pointerne i rapporten er derfor netop, at kommunerne skal screene boligmassen grundigt, så man har et ordentligt prioriteringsgrundlag. Det har man bl.a. gjort i Hjørring Kommune.

”Tilbage i 2008 screenede vi samtlige huse med en værdi under 600.000 kroner. Det blev til 2.500 huse. Vi satte to studerende til at undersøge dem nærmere. Vi stod så tilbage med 200 huse, som vi mente skulle rives ned. Efter en offentlighedsfase kom tallet ned på 180. Vi fik otte millioner kroner inklusiv medfinansiering, hvilket betød at vi kunne rive 80 huse ned ud fra forskellige kriterier. Vi har altså en liste, men der er jo kommet nye til, og andre er gået ud,” siger Helle Lassen til nyhedsmagasinet.

Læs mere i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, hvor flere af rapportens pointer foldes ud.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs hele artiklen i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner