17. marts 2014

Flere med ikke-vestlig baggrund ansat i kommunerne

Andelen af kommunale medarbejdere med ikke-vestlig baggrund steget med ti procent fra 2009 til 2013, skriver Momentum. Foreningen Nydansker glæder sig over udviklingen.

Der er kommet 651 flere ansatte i kommunerne med ikke-vestlig baggrund på fire år. Det skriver KL’s nyhedsbrev Momentum. Dermed steg andelen af ikke-vestligt ansatte med ti procent fra 5,0 procent i 2009 til 5,5 procent i 2013.

Tallene glæder Torben Møller Hansen, direktør for Forenin­gen Nydansker, ikke mindst set i lyset af, at den økonomiske krise ellers har været hård ved indvandrerne og efterkommerne fra ikke-vestlige lande.

”Den generelle fremgang, vi så fra 1999 og frem til 2008, er slut. Det er derfor rigtig flot, at der kan spores en frem­gang i kommunerne. Ti procent er rigtig meget, når man tager omstændighederne i betragtning. Fremgangen vidner om, at den store indsats, der er gjort igennem 00’erne for at fokusere på fagligheden og se bort fra det etniske samt klæde lederne på til opgaven med at lede en mangfoldig gruppe, har båret frugt,” siger Torben Møller Hansen til Momentum

Han henviser blandt andet til, at kun halvdelen af nydan­skerne med ikke-vestlig baggrund i Danmark var i job i 2013 mod 57 procent i 2008.

Kommuner er i front

Hos forsk­ningsinstituttet KORA påpeger analyse- og forskningschef Hans Hummelgaard, at de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i kommunerne har klaret sig lidt bedre end dem på resten af arbejdsmarkedet.

”Andelen af kommunalt ansatte ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ligger i alle årene højere end resten af arbejdsmarkedet. Og sætter man tallene i forhold til hinanden over tid, kan man se, at overrepræsentationen i kommunerne er vokset i perioden. I 2009 var der en overrepræsentation på to procent, der er vokset til otte i 2013,” siger Hans Hummel­gaard.

Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere blandt lønmodtagerne på resten af arbejdsmarkedet var i 2013 5,1 procent og dermed 0,4 procentpoint under andelen på det kommunale arbejdsmarked.

Læs i hvilket område, hvor der er flest ansat med ikke-vestlig baggrund i kommunerne. Læs også, hvordan Aarhus målrettet arbejder med at at andelen af ikke-vestlige skal matche befolkningssammensætningen. Læs hele artikel i KL’s nyhedsbrev Momentum her.