20. marts 2014

Erik Nielsen: Danmark skal i balance

Danskerne flytter mod fyldte byer og efterlader sig affolkede kommuner. Men nøglen til vækst findes både på landet og i byen, sagde Erik Nielsen i sin formandstale på Kommunalpolitisk Topmøde.

”Urbaniseringsdebatten bliver den vigtigste politiske debat i kommunalbestyrelserne i den nye valgperiode. Det gælder, uanset om man ser en massiv befolkningstilvækst i krystalkuglen, eller om man kan se frem til fortsat affolkning,” sagde Erik Nielsen i sin tale på Kommunalpolitisk Topmøde i Aalborg.

For danskerne valfarter mod byens puls. Uddannelse, kultur og jobmuligheder lokker, og resultatet er pressede storbyer og udfordrede landkommuner. Danmark er i ubalance. Det gjorde Erik Nielsen klart:

”Dengang Mads Skjern kom til Korsbæk, var der ikke mange, som i løbet af et liv flyttede sig ret langt. Man blev på gården, i byen eller i hvert fald i nærheden,” sagde KL-formanden og fortsatte:

”Men nu går det stærkt. Flere flytter til byerne, og tempoet er højere, end i de lande, vi sammenligner os med.” 

Danmark i balance

Både borgmestre, ministre og byrådsmedlemmer var til stede under talen, og budskabet var klart - Danmark skal være i balance.

”Det handler grundlæggende om, at skabe de bedst mulige rammer for økonomisk vækst. Men det handler også om at finde en lokal balance – en ny arbejdsdeling i Danmark, som understøtter væksten, men som samtidig betyder en fordeling af velfærden, vi kan være bekendt,” sagde Erik Nielsen.

Erik Nielsen henviste desuden til de udfordringer, der er ved at have en hovedstad, der skal fungere som hele landets vækstmotor og samtidig holde liv i de mindre kommuner.

Mindre centralisering

Formanden pointerede, at udfordringerne skal løses i kommunerne, og her sendte han en hilsen i retning af Udbetaling Danmark og staten. 

”For borgerne bliver systemet mere fjernt. Det bliver heller ikke nemmere for de kommunale medarbejdere, der skal hjælpe borgerne, for tingene hænger sammen. For hver opgave, der flyttes til Udbetaling Danmark, mister kommunen en mulighed for tidligt at få øje på de borgere, som er ved at få problemer”.

”En yderligere centralisering er også forkert, når man tænker på, at vores hovedproblem er, at arbejdspladserne forsvinder mange steder i landet,” sagde Erik Nielsen og slog fast:

”Lad det derfor være sagt klart og tydeligt: Det giver ikke mening at lægge flere kommunale opgaver over til Udbetaling Danmark.”

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs hele formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2014