05. marts 2014

Digitale læremidler skal erstatte bøger

Når skolebibliotekerne omdannes til læringscentre, der motiverer eleverne til at lære mere, så er det nødvendigt, at de fysiske bøger udskiftes med digitale læremidler.

Den digitale udvikling stiller sammen med folkeskolereformen krav til, at skolebibliotekerne udvikler sig på nye måder. I fremtiden bør der på hver skole være et læringscenter, hvor reoler fyldt med bøger udskiftes med digitale læremidler. Det påpegede Thomas Illum Hansen leder af det nationale videnscenter for læremidler, Læremiddel.dk på KL’s konference ”Læringscenter og folkeskolereformen”.

”It skaber ikke i sig selv nye undervisningsformer. Interaktive tavler kan fx bruges, så de fastholder den traditionelle form for undervisning. Men de kan også bruges innovativt til at aktivere eleverne. Her spiller læringscentrene en afgørende rolle. De skal være med til at integrere it i de enkelte fag på en innovativ måde, der understøtter elevernes læring i det 21. århundrede,” sagde Thomas Illum Hansen.

Samarbejde mellem skole- og folkebibliotek

I Guldborgsund Kommune har de udviklet et nyt fælles bibliotekssystem mellem skole-læringscentret og folkebiblioteket, som hjælper dem til at håndtere de fysiske materialer mere effektivt. 

"Folkebiblioteket og skolebibliotekerne har altid haft to forskellige bibliotekssystemer. Det har ikke været særligt effektivt. Samtidig har kommunen brugt knapt en mio. kroner om året på at opretholde begge systemer. Så da systemerne skulle i udbud, blev vi enige om, at vi kunne gøre det bedre sammen. Derfor sendte lavede vi et fælles udbud," sagde Bente Nielsen stadsbibliotekar i Guldborgsund Kommune.

Når bibliotekerne får et fælles system, skal folkebiblioteket i Guldborgsund tage sig af det praktiske. Det skal frigøre ressoucer til, at skolebibliotekerne kan udvikle sig til læringscentre. 

"I fremtiden bliver der et årligt fællesmøde mellem folke- og skolebibliotekarerne, hvor vi videndeler og årets nye bøger præsenteres. Videndelingen skal sikre, at bibliotekarerne sammen kan inspirere skolernes børn og unge til mere fritidslæsning."

Når skoledagen ændres med den nye reform, bliver der også behov for, at skolebiblioteket organiserer sig på en ny måde. På KL’s konference ”Læringscenter og folkeskolereformen” diskuterede 150 forvaltningsdirektører, skolebibliotekskonsulenter og skoleledelser læringscentrenes fremtid.