05. marts 2014

Det brede løft til ældreområdet gavner de svageste

Ældremilliarden fordeles bredt til hele ældreområdet, men især de svageste ældre får gavn af den ekstra pose penge, hvilket glæder KL.

I dag har landets kommuner fået besked om, at Socialministeriet netop har færdigbehandlet kommunernes ansøgninger om andelen i ældremilliarden. Pengene bliver bredt fordelt til personlig pleje, styrket rehabilitering og bedre forhold for de svageste ældre, hvilket glæder KL.

”Fra KL’s side er vi meget tilfredse, for der er tale om et mærkbart løft til de ældre borgere. Kommunernes ansøgninger til ældremilliarden viser en stor mangfoldighed i, hvad der er blevet søgt om midler til, og de svageste ældre er i høj grad blevet prioriteret af kommunerne,” siger Anny Winther, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.

Ser de lokale behov

Pengene bliver fordelt, så ca. 370 millioner kroner går til bedre praktisk hjælp og personlig pleje, ca. 340 millioner kroner går til de svageste ældre, ca. 260 millioner kroner går til at styrke rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen, mens ca. 30 millioner kroner går til andre initiativer.

”Fordelingen af pengene viser med al tydelighed, at det var rigtigt, da man i finansloven besluttede at lade hver kommune ansøge. Det er bedre end minimumsstandarder, der ikke tager hensyn til de faktiske ønsker og behov,” siger Anny Winther.

Selvhjælp giver livsglæde

Kommunerne har været bannerførere for hverdagsrehabilitering igennem flere år. Derfor er det positivt, at kommunerne prioriterer den indsats.

”Det giver nemlig større livsglæde, at den ældre kan mestre så meget som muligt selv. Derfor er det glædeligt, at mange kommuner prioriterer denne indsats,” siger Anny Winther og fortsætter:

 ”Ældregruppen er utrolig mangfoldig, hvilket fordelingen af midlerne også afspejler. Nogle ældre får mest gavn af rehabilitering, mens andre har brug for bedre hjemmepleje. Dermed får både de svageste ældre og ældreområdet som helhed et løft,” understreger Anny Winther.