26. marts 2014

Den rigtige rådgivning giver større omsætning og flere nye arbejdspladser

Virksomheder, der har modtaget rådgivning fra Væksthusene, oplevede fra 2012 til 2013 en vækst i omsætning og beskæftigelse på hhv. 4,6 pct. og 4,7 pct. Det viser ny kortlægning.

Væksthusene kortlægger hvert år vækstmulighederne i flere end 2000 virksomheder – og henviser over 80 pct. af dem til specialiseret rådgivning.

Resultaterne er til at få øje på. Fra 2012 til 2013 havde Væksthusenes kunder en vækst i omsætning og beskæftigelse på hhv. 4,6 pct. og 4,7 pct., mens sammenlignelige virksomheder ikke havde vækst i omsætning eller beskæftigelse.

Tallene stammer fra en ny opgørelse af de fem Væksthuses resultater, som er foretaget af Erhvervsstyrelsen og KL. Opgørelsen viser også, at Væksthusenes kunder havde en vækst i eksporten på 6,2 pct, mens sammenlignelige virksomheder, havde en eksportvækst på 3,6 pct.

Kontorchef i Erhvervsstyrelsen Andrew Hjuler Crichton:

"Det er helt tydeligt, at Væksthusene gør en stor forskel for de virksomheder, der kommer til dem. Vi havde opstillet nogle meget høje mål for Væksthusene, og vi havde håbet, at deres kunder havde klaret sig endnu bedre. Men alt tyder på, at krisen stadig havde tag i markedet i 2012. Vi er derfor meget tilfredse med de fine resultater for Væksthusenes kunder".

Kontorchef i KL, Niels Arendt Nielsen:

"Flere end 5.700 virksomheder har været i kontakt med de fem tværkommunale Væksthuse. Heraf har over 2000 fået udarbejdet en vækstplan. Det viser, at Væksthusene - som er vigtige knudepunkter og overbygning til den kommunale erhvervsservice – har eftertragtede tilbud, der er med til at stimulere vækst og beskæftigelse i Danmark".

I Væksthusene kan virksomheder få hjælp til at realisere deres vækstpotentiale gennem gratis og uvildig sparring om forretningsplan, strategi, nye forretningsområder etc. Efter endt sparring får virksomhederne en vækstplan, og Væksthusene henviser typisk til private rådgivere, der kan hjælpe virksomhederne videre.

Opgørelsen af Væksthusenes resultater i 2013 viser, at flere end 90 pct. af de private rådgivere er glade for samarbejdet med Væksthusene.

Væksthusene er også knudepunktet i det sammenhængende rådgivningssystem. De skaber samarbejde mellem relevante offentlige og private aktører og fungerer som dynamo for udviklingen af initiativer, der styrker vækstkulturen og væksten hos virksomhederne.

Kontakt:
Konsulent Signe Marie Smidt, KL, 3370-3269, ssm@kl.dk
Kommunikationsmedarbejder Dorte Kaiser, Erhvervsstyrelsen, 3529-1951 / dorkai@erst.dk

Fakta

Væksthusenes præstationer i 2013

KL og regeringen indgik i 2012 en national aftale for Væksthusenes indsats i 2013. Den nationale aftale opstillede otte konkrete mål, som Væksthusenes skulle opfylde:

 • Væksthusene har på landsplan gennemført 2156 vækstkortlægninger for iværksættere og virksomheder. Det er knap 8 pct. over det opstillede mål. Væksthusene har i tillæg haft besøg af over 3590 virksomheder som deltagere i andre aktiviteter, fx konferencer, workshops etc.
 • Væksthusene har i gennemsnit henvist 88,1 pct. af de virksomheder, der har modtaget en vækstkortlægning, videre til private eller offentlige tilbud. Af de henviste blev 78,6 pct. henvist til private rådgivere.
 • Væksthuskundernes tilfredshed med Væksthusenes ydelse, opgjort som en Net Promoter Score, er på 58,8 og viser en fremgang på 2,8 i forhold til nulpunktsmålingen i 2012.
 • Erhvervsstyrelsen har taget temperaturen blandt de private og offentlige rådgivere, som Væksthusene har henvist til i 2013. Målingen viser en tilfredshed med Væksthusene og med Væksthusenes kompetencer på 92,2 pct.
 • Virksomheder, der var kunder i Væksthuset i 2012, har haft en gennemsnitlig vækst i beskæftigelsen fra 2012 til 2013 på 4,7 pct. Når man sammenligner med en kontrolgruppe, kontrolleret og vægtet for region, branche og størrelse, har Væksthuskunderne i snit et forspring på 4,8 procentpoint.
 • De tilsvarende tal for omsætning viser en gennemsnitlig vækst for Væksthuskunder på 4,6 pct. og for kontrolgruppen på -0,4 pct., eller et forspring på 5,0 procentpoint.
 • Endelig viser opgørelsen en gennemsnitlig vækst i eksporten for Væksthuskunder på 6,2 pct. fra 2012 til 2013 og for kontrolgruppen på 3,6 pct., altså en forskel på 2,6 procentpoint.
 • Vurderingen af Væksthusenes resultater er foretaget af Erhvervsstyrelsen – baseret på gennemsnit for de fem Væksthuse

Væksthusenes rolle

 • Væksthusene har til opgave uvildigt og gratis - sammen med den enkelte virksomhed – at kortlægge virksomheders muligheder og barrierer for vækst. Væksthuset skal henvise til private og offentlige tilbud, der kan hjælpe virksomheder med at realisere deres vækstpotentiale.
 • Væksthusene skal være knudepunkter i et sammenhængende rådgivningssystem og bidrage til en styrket vækstkultur. Væksthusene skal skabe samarbejde mellem relevante aktører og tage initiativ til arrangementer, som styrker vækstkulturen.
 • Væksthusene kan udvikle – og som operatører gennemføre – projekter, udbudt af staten, regionerne, EU, der udløser uudnyttet vækstpotentiale og skaber vækstmuligheder for virksomhederne.
 • Væksthusenes aktiviteter må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til private aktører.

Baggrund om Væksthusene

 • De fem regionale Væksthuse blev stiftet af kommunerne i 2007 på baggrund af aftaler mellem regeringen og KL.
 • 1. januar 2011 overgik også finansieringen af Væksthusene til kommunerne, der kompenseres via bloktilskuddet.