28. marts 2014

Den menneskelige merværdi. Frivillige beriger velfærdssamfundet

DEBAT: Inddragelse af foreningsliv og frivillige hverken er eller må betragtes som en spareøvelse. Det skal derimod udvikles, fordi det giver alle en merværdi, skriver Michael Ziegler og Bjarne Hastrup i dette debatindlæg

Af adm. Direktør Ældre Sagen, Bjarne Hastrup, og formand for KL’s Løn og Personaleudvalg, Michael Ziegler. Indlægget er bragt I Kristeligt Dagblad den 28. marts.

Frivillige lyser dagen op. De beriger livet for mange mennesker: På plejehjem kommer de som besøgsvenner, hvor de spreder glæde hos ensomme beboere, læser op eller hjælper til på udflugter.

De er frivillige spisevenner og kommer og spiser et måltid med fru Hansen, der bor alene og har svært ved at tage sig sammen til at lave mad og spise. Når spisevennen er på besøg, forvandles måltidet fra noget, der skal overstås, til en hyggestund.

De ældre børnehavevenner tager med på ture, læser op og fortæller om gamle dage.

Derved beriges både børn og ældres liv. Skolevennerne hjælper til med lektielæsningen om eftermiddagen. Frivillige er for tiden populære - og med god grund. Frivilligt arbejde er en enorm ressource, der aldrig kan gøres op i penge.

Ikke en spareøvelse

Desværre bliver værdien af en frivillig indsats ofte kædet sammen med besparelser.

Det er ærgerligt og demotiverende for alle parter.

Inddragelsen af foreningslivet og frivillige må ikke blive til et spørgsmål om kroner og øre. Frivilligt arbejde er lige så værdifuldt, når det går godt i samfundet, som når det går dårligt. Selv hvis kommunerne svømmede i penge, ville det give god mening at involvere de frivillige mere end i dag. Det giver nemlig merværdi for alle - de frivillige og fællesskabet.

Mange kommuner og frivillige organisationer forsøger i disse år at udvikle samarbejdet.

Det er vigtigt, at de frivillige inddrages med respekt for de ansattes faglighed. De frivillige skal ikke erstatte engagerede og fagligt kompetente medarbejdere. De frivillige skal bidrage med deres forskellige styrker og erfaringer i en travl hverdag, hvor den professionelle sundhedsog plejeindsats jo optager det meste af medarbejdernes tid.

Det giver stor merværdi og livskvalitet for den ældre borger, når de professionelle og de frivillige sænker paraderne og går nye veje sammen og med den ældre.

Frivillige med gode erfaringer

De frivillige organisationer er en god og troværdig samarbejdspartner for kommunerne, fordi organisationerne har mange års erfaring med at drive frivilligt arbejde. De fleste frivilligorganisationer er vant til at rekruttere, uddanne og pleje deres frivillige.

Et godt og konkret eksempel på de nye samarbejdsformer er digitaliseringsområdet.

I Greve Kommune har Ældre Sagen sammen med kommunen oprettet et særligt it-korps bestående af medarbejdere fra kommunen og frivillige, der vejleder ældre i at bruge it.

Ældre Sagens lokalafdelinger arbejder i det hele taget i hele landet tæt sammen med deres kommuner om at hjælpe ældre med at træde ind i det digitale univers. Vi er ikke i tvivl om, at vi i fremtiden vil se mange spændende nye måder at samarbejde på.

Vi skal altså betragte frivillige på en helt anden måde end ansatte. Frivillige skaber en anden form for velfærd.

Samarbejde er en berigelse

Og der er behov for begge.

For hvis det eneste argument for at bruge frivilligt arbejde er, at der ikke er råd til lønnet personale, bliver det frivillige arbejde nærmere ulønnet arbejde. Og det er bestemt ikke meningen.

Vi skal ikke skabe et velfærdssamfund, hvor svage grupper bliver afhængige af frivillig arbejdskraft. Vi skal sørge for, at samarbejdet mellem de frivillige foreninger og kommunerne bliver en berigelse for velfærdssamfundet.

Vi skal betragte frivillige på en helt anden måde end ansatte. Frivillige skaber en anden form for velfærd. Og der er behov for begge.