21. marts 2014

Debatindlæg: Vigtigt at sikre både udvikling og balance

Der er ikke grund til at male fanden på væggen. Der er kommuner både i Øst-og Vestdanmark, som oplever vækst - og både i øst og i vest er der kommuner, der oplever tilbagegang, skriver KL's nye formand og næstformand i et debatindlæg.

Af Martin Damm, KL's formand, og Erik Nielsen, næstformand i KL

Det er godt, at Politiken sætter fokus på befolkningsudviklingen i Danmark.

For det er en kendsgerning, at vores land i disse år er udfordret af, at befolkningen flytter mod byerne med større og større hastighed.

Det skaber udfordringer i alle landets kommuner - uanset om man har befolkningstilvækst eller -afvandring.

I mange danske kommuner mærker man en nedgang i befolkningstallet. Det betyder, at skatteindtægterne falder, og at den kommunale service konstant skal tilpasses nedad for at følge med det lavere skattegrundlag.

Samtidig ændrer vores erhvervsstruktur sig, så flere og flere arbejdspladser samles i byerne, og de bedst uddannede følger med, så også sammensætningen af befolkningen bliver mere og mere skæv.

Det er demoraliserende, når huse står tomme og forfalder, boligpriserne falder, unge flytter væk, butikker lukker, og arbejdsløsheden stiger. Men vi skal huske, at den udvikling, vi ser nu, ikke bare er et dansk fænomen.

Vi har i mange år været skærmet af at være et lille land med en relativt fornuftig infrastruktur, så faktisk har Danmark historisk været meget mindre urbaniseret end andre lande. Nu er udviklingen bare kommet op i tempo, og så bliver udfordringerne mærkbare.

Grundlæggende er det her jo en vækstdiskussion.

Når udviklingen er gået så stærkt i andre dele af verden, er det, fordi de har oplevet en massiv økonomisk vækst, som har haft sit udgangspunkt i byerne.

Og sådan er det også herhjemme.

Analyser viser, at det er vækstcentrene omkring byerne, som fremover skal trække den økonomiske vækst i Danmark.

Økonomisk vækst gør os alle sammen rigere. Derfor skal der fokus på vækst og gode rammevilkår for erhvervslivet, således at der kan skabes arbejdspladser og forsørgelsesgrundlag i hele landet.

I den forbindelse er det positivt, at regeringen og Folketinget har gennemført reformer af kontanthjælp og sygedagpenge, der sigter på at øge arbejdsudbuddet.

Det er også vigtigt, at den kommende reform af beskæftigelsessystemet har samme sigte. Det er nemlig forudsætningen for, at vi på langt sigt kan have råd til den offentlige service, vi har.

I KL er vi meget optagede af denne sag, og vi arbejder i disse måneder intenst med en stribe analyser, som gør os klogere på de udfordringer, udviklingen fører med sig. Opgaven for KL's nye bestyrelse vil blive at sætte politik bag analyserne, så vi kan håndtere udfordringerne.

Der er ikke grund til at male fanden på væggen.

Danmark er ikke ved at brække midt over. Der er kommuner både i Øst-og Vestdanmark, som oplever vækst - og både i øst og i vest er der kommuner, der oplever tilbagegang.

Derfor er det afgørende, at det her ikke ender som en ' dem mod os'-diskussion.

Det er en vigtig debat, hvordan kagen skal fordeles, men det er endnu vigtigere at arbejde på at gøre kagen større.

Vi er politisk ikke magtesløse, hverken lokalt eller på Christiansborg.

Kommunerne kan, i samarbejde med andre lokale aktører, påvirke udviklingen. F. eks. har man i kommuner som Guldborgsund, Morsø og Vesthimmerland en betydelig succes med at fastholde mange unge indbyggere.

I alle landets kommunalbestyrelser må man derfor tage diskussionen og forholde sig til, hvilke muligheder man har for eksempelvis at styrke beskæftigelsen og tiltrække og fastholde flere borgere.

Også regering og Folketing skal have fokus på at sikre både udvikling og balance i Danmark.

Vi vil opfordre til, at regeringen i sit kommende vækstudspil har et skarpt øje på de forandringer, der sker i Danmark.

Det er demoraliserende, når huse står tomme og forfalder, boligpriserne falder, unge flytter væk, butikker lukker, og arbejdsløsheden stiger.

***

Debatindlægget er bragt i Politiken den 21. marts 2014