31. marts 2014

Dagsorden

Nedenfor finder du mødemateriale til brug for Teknikerkontaktsudvalgsmøde den 11. april 2014. Referatet fra mødet ligger nu også på siden. Desuden er der tilknyttet to præsentationer fra mødet.

Mødematerialet består af en dagsorden og bilagsdel. Begge i PDF-format.

Udvalgets medlemmer gav på mødet  tilsagn om til KL´s sekretariat at komme med eksempler på grønne innovative produkter, projekter og serviceydelser indkøbt og/eller implementeret i kommunerne kommunale eksempler, jf. dagsordenens punkt 9.1.

YDERLIGERE MATERIALE