05. marts 2014

Budgettering af skat og generelle tilskud

KL’s Økonomiske Sekretariat kan ligesom i 2013 tilbyde kommunerne at anvende KL’s skatte- og tilskudsmodel i budgetteringen af de generelle tilskud og af kommunens skatteprovenu. Den nye skatte- og tilskudsmodel omhandler budgetåret 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018. Endvidere vil modellen indeholde oplysninger om midtvejsreguleringen af kommunernes bloktilskud for 2014

Skatte- og tilskudsmodellen kan anvendes af kommunen til at udarbejde skøn for kommunens provenu af kommunal indkomstskat, dødsboskat, samt tilskuds- og udligningsbeløb i budgetåret og de tre budgetoverslagsår.

Endvidere kan modellen anvendes til at gennemføre følsomhedsanalyser fx i forhold til valget mellem selvbudgettering og statsgaranti for budgetåret 2015, når statsgarantien er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Beregningerne i skatte- og tilskudsmodellen foretages online via en hjemmeside. Det er muligt for kommunen at gemme de oplysninger, kommunen indberetter, samt løbende at downloade de vejledninger, som KL udsender.

Skatte- og tilskudsmodellen kan i princippet anvendes 24 timer i døgnet.

Såfremt kommunen ønsker at anvende den nye skatte- og tilskudsmodel, skal kommunen oprette sig som bruger på modellens hjemmeside

Oprettelsen sker ved, at kommunen på modellens hjemmeside udfylder boksen "Tilmelding". I forbindelse med oprettelsen vil der blive efterspurgt oplysninger om email-adresse, navn, telefonnummer og ean-nummer. Kommunen vil herefter pr. e-mail modtage kommunens adgangskode.

Prisen for anvendelse af skatte- og tilskudsmodellen i 2014 er 25.325 kr. + moms.

Skatte- og tilskudsmodellen forventes sat i drift i løbet af fredag den 7. marts. Abonnenter vil automatisk få besked pr. mail, når det er sket.

Kontaktperson i KL

Henvendelser vedrørende KL’s skatte- og tilskudsmodel kan rettes til Per Schollert Nielsen, tlf. 33 70 33 85, psn@kl.dk eller Mette Rosenbeck, tlf. 33 70 37 95, mtr@kl.dk.