10. marts 2014

Bekendtgørelse slår søm i ny pædagoguddannelse

Bekendtgørelsen for den nye pædagoguddannelse er netop offentliggjort, og dermed er kendskabet til den nye uddannelse faldet på plads.

De studerende skal fremover vælge ét speciale for at imødekomme fremtidens arbejdsmarked. Uddannelsen binder teori og praksis tættere sammen, og flere prøver undervejs i studiet.

Sådan lyder nogle af hovedpunkterne i den nye pædagoguddannelse, som træder i kraft efter sommerferien. Uddannelsesministeriet har netop offentliggjort den bekendtgørelse, som tegner det klare billede efter at forligspartierne blev enige om en reform af pædagoguddannelserne i september.

“Den nye pædagoguddannelse skærper kravene til de studerende og skal sikre, at vi tiltrækker de bedste studerende med lyst og faglighed til at gøre en forskel,” siger uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (R) i en pressemeddelelse.

Tidlig tilfredshed i KL

I juni 2013 blev der første gang indgået forlig om den nye uddannelse. En forligskreds, som siden har fået vokseværk, da Venstre, Liberal Alliance og De Konservative tilsluttede sig forliget i september.

Allerede i juni udtrykte formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, Jacob Bundsgaard (S) glæde over den ny euddannelse

”Det er positivt med en specialisering af pædagoguddannelsen. Det er noget, vi længe har efterspurgt i kommunerne særligt i forhold til social- og specialpædagogikken,” sagde Jacob Bundsgaard

”Pædagogerne skal spille en helt ny rolle i den helhedsorienterede skole – de skal bidrage til at gøre skoledagen mere varieret og trække styrkerne fra SFO’erne og de øvrige fritidstilbud ind i skolen. Pædagogerne skal fx bruge tid på understøttende undervisning, øge motivationen blandt eleverne, sætte fokus på inklusion og socialt udsatte mv. Pædagogerne og det øvrige pædagogiske personale er altså en del af løsningen på de udfordringer, som folkeskolen står overfor, og derfor er det godt, at dette tilgodeses i forliget,” sagde Jacob Bundsgaard.

Læs mere om uddannelsen og ændringerne på www.nypædagoguddannelse.dk

Fakta: Den nye pædagoguddannelse

  • Den nye pædagoguddannelse træder i kraft i sommeren 2014
  • Den varer 3½ år og giver ret til titlen Professionsbachelor som pædagog
  • Uddannelsen består af det første fælles grundfaglige år og seks uger. Derefter vælger de studerende mellem tre specialiseringer: Dagtilbudspædagogik (0-5-årige), Skole- og fritidspædagogik (6-18-årige) og Social- og specialpædagogik
  • Specialiseringsdelen er på 2½ år. Herunder er også bacheloropgaven og et tværprofessionelt modul
  • De studerende skal i praktik fire gange i løbet af uddannelsen
  • Med ca. 15.000 studerende er pædagoguddannelsen Danmarks største videregående uddannelse

Kilde: Danske Professionshøjskoler

YDERLIGERE MATERIALE