06. marts 2014

Arbejdsløse i Aarhus må ikke bo i ghettoer

Som led i en ny strategi udvider Aarhus Kommune deres nej tak til kontanthjælpsmodtagere i en række almene boligområder.

I de næste fem år vil mere end 5.500 af Aarhus’ omkring 40.000 almene boliger ikke kunne udlejes eller anvises til kontanthjælpsmodtagere. Det skriver nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

Kombineret udlejning hedder det redskab, som er en del af kommunens strategi for det almene boligområde. Det skal som skal sikre, at beboersammensætningen i de udsatte områder kan ændre sig til det bedre. Flere af boligområderne har i forvejen været så godt som hermetisk lukket for indflyttere på kontanthjælp, og yderligere en boligafdeling bliver nu indlemmet med den kommende aftale.

“Vi bruger kombineret udlejning som en del af den samlede indsats i vores udsatte boligområder, og jeg tror på, at det kan være med til at løfte områderne. Det sker selvfølgelig ikke lige med det samme, men der er grund til at tro, at der over en årrække vil være en positiv udvikling,” siger Kristian Würtz (S), rådmand for Teknik- og Miljø i Aarhus Kommune til nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

Ingen entydig effekt

Med den nye aftale er en stor del af Aarhus’ almene boliger i ghettoområder altså lukket for tilflyttere på kontanthjælp. De afviste ansøgere må søge mod andre boliger enten i de almene boligområder, der ikke er omfattet af aftalen, eller på det private marked.

Aftalen er baseret på en evaluering af Aarhus Kommunes erfaringer med kombineret udlejning fra 2006 til 2011. Den viser, at andelen af kontanthjælpsmodtagere i de omfattede boliger næsten er halveret. Til gengæld er beboerne ikke blevet mere trygge, og de trives heller ikke bedre.

“Det er ikke, fordi vi kan vise klart, at kombineret udlejning i sig selv har haft en banebrydende effekt og løser alverdens problemer. Men det er svært at se på et udlejningsværktøj isoleret set. Vi har en bred vifte af initiativer på det boligsociale område, der skal sikre et velfungerende boligmarked. I Gellerup (Aarhus’ største udsatte boligområde, red.) investerer vi for eksempel massivt i fysiske forbedringer, og vi flytter 700 kommunale arbejdspladser, for eksempel Teknik- og Miljøforvaltningen, ud i området,” siger Kristian Würtz.

Læs hvorfor Københavns Borgerrepræsentationen har valgt at skrotte kombineret udlejning allerede i 2011. Læs hele artiklen fra nyehdsmagasinet Danske Kommuner her.