20. maj 2014

Vestre Landsret: KL-overenskomst gælder ikke for BPA-ordning

Kolding Kommune vinder principiel sag, der slår fast, at det er den handicappede, og ikke kommunen, der er arbejdsgiver for handicaphjælpere efter den såkaldte BPA-ordning.

Kolding Kommune har i dag vundet en sag mod FOA, som er af stor principiel betydning. Det er Vestre Landsret, der med en dom slår fast, at FOAs og KL’s overenskomst ikke gælder for handicaphjælpere, der er ansat efter den såkaldte BPA-ordning (”borgerstyret personlig assistance”).

Det var FOA, der på vegne af en handicaphjælper havde anlagt sag mod både Kolding Kommune og den handicappede med krav om efterbetaling af løn, feriegodtgørelse og pensionsbidrag. Baggrunden var, at FOA mente, handicaphjælperen havde krav på aflønning i overensstemmelse med overenskomsten mellem FOA og KL.

Omvendt mente Kolding Kommune, støttet af KL, at handicaphjælperen ikke er dækket af overenskomsten mellem FOA og KL. Argumentet er, at det i loven slås fast, at det er den handicappede – og ikke kommunen - der er arbejdsgiver.

Vestre Landsret gav Kolding Kommune og KL medhold og afviste kravet om, at kommunen skulle efterbetale løn, feriegodtgørelse og pensionsbidrag til handicaphjælperen.

Som forventet

”Det er en afgørelse, der fuldstændig svarer til, hvad jeg havde forventet. Lovgivningen slår meget tydeligt fast, at det er den handicappede, der er arbejdsgiver for handicaphjælpere efter BPA-ordningen. FOAs påstand om, at overenskomsten med KL skulle finde anvendelse, gav derfor ingen mening,” siger kontorchef i KL, Karsten Thystrup, i en kommentar.

Landsretten fastslog dog, at der skulle betales en godtgørelse på 5.000 kr. til handicaphjælperen på grund af en mindre fejl i hans ansættelsesbevis. Da det var Kolding Kommune, der på vegne af den handicappede borger havde udarbejdet og sendt ansættelsesbeviset til hjælperen, blev kommunen dømt til at udrede dette beløb som en slags rådgivningsansvar.

FOA blev i sagsomkostninger dømt til at betale 125.586,94 kr. til Kolding Kommune, 42.199 kr. til statskassen og 82.801 kr. til den handicappede borger.