02. maj 2014

Vejledning om digital understøttelse af ansøgning om miljøgodkendelser mv.

KL's sekretariat har kommenteret "Vejledning om digital understøttelse af ansøgning om miljøgodkendelser mv."

KL´s sekretariat har fra Miljøstyrelsen modtaget en vejledning, hvori Miljøstyrelsen henstiller, at der inden for en fællesoffentlig ramme arbejdes digitalt med ansøgninger om miljøgodkendelser (og i det omfang at disse ved efterfølgende lovinitiativer gøres til anmeldelser eller lignende) samt tilknyttede spildevandstilladelser og revurderinger for industrivirksomheder. 

Tanken med vejledningen er, at den skal sikre, at virksomheder, der ansøger om miljøgodkendelser mv. samt tilknyttede spildevandstilladelser og tilknyttede revurderinger for industrivirksomheder  kan anvende Byg og Miljø-løsningen til ansøgning (efter en udviklingsperiode).

KL´s sekretariat har bakket op om vejledningen, og der er aftalt økonomisk kompensation for den kommunale meromkostning som følge heraf.