26. maj 2014

Tomme huse giver muligheder

Tusindvis af boliger, offentlige bygninger og landbrugsbygninger vil stå tomme de kommende år. De tomme huse skæmmer ofte i landskabet og kan indbyde til ulovlig bosætning. Men de mange bygninger kan også ses som en ressource, mener Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Miljøstyrelsen, og KL.

Danmark er præget af fraflytning fra landdistriktskommuner og tilflytning til de større byer. Det efterlader en bygningsmasse, som er i overskud.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL), Miljøstyrelsen og KL er gået sammen for at udvikle grøn nedrivning af bygningerne i landdistrikterne.

Projektet Grøn Nedrivning har haft fokus på både fordele, ulemper og metoder ved at lave en miljøvenlig og ressourcegenererende nedbrydning af de bygninger, som skal rives ned.

De tre parter mener, at de mange tomme bygninger skal ses som en ressource. Fx kan nogle materialer genbruges i byggeriet eller forfines til unika møbler.

Miljøminister Kirsten Brosbøl siger:

”Det er vigtigt, at vi ved nedrivningerne får genanvendt og genbrugt alt det, vi kan, når vi river huse ned. Der kan være mange værdier bundet i husene, så vi ønsker at sætte fokus på genbrug og genanvendelse af materialer, så ressourcerne på den måde holdes i omløb i stedet for at ende som affald. Men det er samtidig vigtigt, at vi håndterer materialerne rigtigt, så vi undgår spredning af de miljøfarlige stoffer, der kan være brugt gennem tiderne.”

Minister for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen siger:

”Vi bruger over de næste år samlet set cirka 700 millioner på nedrivning og istandsættelse i vores landdistrikter. Derfor er det oplagt, at vi kigger på, hvordan grøn nedrivning kan give flere lokale job og dermed også en positiv udvikling for lokalområderne.”

Formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg Jørn Pedersen siger:

”Danmark er i forandring, og projektet her viser kompleksiteten i at få omsat de ressourcer, vi har brugt gennem tiderne, til at blive til aktiver igen. De mange tomme bygninger er jo et meget synligt tegn på et ændret erhvervs- og bosætningsmønster. Det vil derfor være glædeligt, hvis huse, der ikke kan bruges til andre formål, kan ses som et aktiv. Men det kræver en fælles offentlig indsats med midler, koordinering og videndeling.”

Lolland og Ringkøbing-Skjern kommuner har deltaget aktivt i projektet, da der i disse kommuner er gode erfaringer, viden og potentialer.

Projektet har medført en række anbefalinger og afdækning af barrierer og muligheder. Disse er formidlet i vedlagte materiale.

KL afholder konferencen Tomme huse i spil, den 28. maj i Nyborg, hvor der sættes fokus på mulighederne. Pressen er velkommen. Læs mere på www.kl.dk.

For yderligere information kontakt:

KL: Line Oxholm Thomsen, pressekonsulent, tlf.: 33703536, lnt@kl.dk

MBBL: Martin Hein, kommunikationschef, tlf.: 41717711, mhe@mbbl.dk

MST:  Jacob Møller Volf, journalist, tlf.: 72544450, jamvo@mst.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • Tomme huse i spil - anbefalinger fra projekt Grøn nedrivning i landdistrikter