22. maj 2014

Tænkepause i forhandlinger om fysioterapi

Det er ikke lykkedes at indgå en aftale mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og de privatpraktiserede fysioterapeuter om fornyelse af overenskomsterne for almen fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi.

Parterne har nu aftalt en tænkepause  med henblik på at vurdere, om det er muligt at fortsætte forhandlingerne.

Overenskomsterne er grundlag for behandlingen af ca. 65.000 borgere med handicap og de ca. 400.000 borgere der går til fysioterapi efter lægehenvisning.

De temaer, der forhandles, er blandt andet regionernes og kommunernes styring af økonomien og arbejdet med at kvalitetsudvikle fysioterapi i praksissektoren.

Yderligere oplysninger i KL hos souschef Mik Dalsgaard Jacobsen på: 3370-3400, mdj@kl.dk