08. maj 2014

Status om redningsberedskabet

KL har nu rettet direkte henvendelse til folketingets forsvars- og beredskabsordførerne vedrørende struktur og organisering af fremtidens redningsberedskab.

KL er bekendt med at ordførerne er blevet orienteret om et forslag til en ny model for fremtidens redningsberedskab, som baserer sig på en struktur hvor det kommunale redningsberedskab slås sammen i nye enheder, der svarer til de 12 politikredse. Skrivelsen gør opmærksom på ulemperne ved en sådan struktur og informerer om et mere hensigtsmæssigt alternativ

Kommunerne skal selvstændigt og frivilligt kunne vælge, hvordan de organiserer sig i en ny fremtidig struktur for redningsberedskabet med større og færre enheder, svarende til den model som bestyrelsen i KL har besluttet.

Hvis du vil vide mere

Brev til ordførerne kan downloades via linket herunder

Kontaktperson i KL

Anders Christiansen
KL- Teknik & Miljø
direkte 3370 3411
mobil 2446 2305
ach@kl.dk

 

YDERLIGERE MATERIALE