22. maj 2014

SKAT samles på 20 hovedadresser over hele landet

Regeringen har besluttet, at SKAT frem mod 2020 samles på 20 hovedadresser mod i dag 31. Ingen medarbejdere bliver fyret.

De 20 centre vil være placeret i hele landet: Tre i Nordjylland, tre i Midtjylland, et i Østjylland, fem i Syddanmark, tre på Sjælland og Lolland-Falster, tre i Hovedstadsområdet og København og et på Bornholm.  

Beslutningen er taget på baggrund af en analyse og et oplæg til lokaliseringsplan, som tidligere skatteminister Holger K. Nielsen sidste år bad ledelsen i SKAT om at udarbejde.

Vil styrke de faglige miljøer

 en pressemeddelelse forklarer SKAT, at det er den teknologiske udvikling, der gør, at færre borgere og virksomheder har behov for at blive betjent fysisk i landets skattecentre. Samtidig er der behov for at styrke de faglige miljøer i større og fagligt mere specialiserede enheder.

I alt vil SKATs nye lokalisering berøre ca. 1.100 medarbejdere, som fremover får ny arbejdsadresse. Skatteminister Morten Østergaard (R) understreger, at der ikke afskediges medarbejdere i forbindelse med beslutningen.

Der er desuden lagt vægt på, at SKAT også i fremtiden skal være til stede i hele landet. De 20 centre er derfor placeret, så det tager størst muligt hensyn til både borgernes, virksomhedernes og medarbejdernes behov.

”SKAT har altid været til stedet i hele landet, og sådan vil det også være i fremtiden. Derfor har vi i analysen af, hvor man skulle placere SKATs 20 nye hovedadresser, lagt vægt på, at de blev placeret i områder, hvor der er en stor koncentration af borgere og virksomheder - og hvor der samtidig er gode infrastrukturforhold for både SKATs kunder og vores medarbejdere”, siger SKAT’s direktør Jesper Rønnow Simonsen.

Beslutningen om nye lokationer betyder også, at Skatteankestyrelsen fremover placeres på adresser i Haderselv, Silkeborg og København.