09. maj 2014

Se og Hør og kommunen kigger i dit affald

Et forbrændingsanlæg kræver store mængder affald, hvis det skal skabe nok energi. Samtidig får borgerne tudet ørerne fulde med, at skrald skal genanvendes. Men det ene udelukker ikke det andet, lød det fra Struers borgmester på Politisk Forum.

”Hvad har Københavns Kommune tilfælles med Se og Hør og Ekstra Bladet?”

”Både København Kommune, Se og Hør og Ekstra Bladet kigger i folks affald,” jokede Jakob Hougaard (S), medlem af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation til KL’s teknik- og miljøkonference, Politisk Forum, i Kolding.

Sammen med Mads Jakobsen (V), borgmester i Struer Kommune, holdte Jakob Hougaard et temamøde om fremtidens affaldsstrategi.

”Og når vi kigger i folks affald, opdager vi, at 60 procent, af hvad der smides ud, faktisk kan genanvendes,” lød det fra det københavnske borgerrepræsentationsmedlem.

Københavns Kommune er da også en af de danske kommuner, som er dårligst til at genanvende affald, og faktisk ligger kommunen lavere end gennemsnittet i Europa. Det er en stor udfordring kommunen står over for, lød det fra Jakob Hougaard.

Mere energi og mere genanvendelse 

I Struer Kommune har de mere succes med genanvendelse af affald, men de kan sagtens blive bedre. Samtidig skal kommunen stadig i fremtiden have en stor del af sin energi fra et forbrændingsanlæg. Men det ene udelukker ikke det andet, forklarede Mads Jakobsen de fremmødte politikere og kommunalt ansatte.

”Det er en falsk modsætning at sige, at mere genbrug giver mindre energi. Hvis vi får en mere effektiv energiforbrænding, kan vi samtidig have en større andel af genanvendelse og stadig få nok energi,” forklarede Mads Jakobsen.

Vækstpakken er fyldt med affald

Regeringens har netop offentliggjort sin vækstpakke, ”Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst.” I afsnittet om affaldsforbrændingssektoren står der, at regeringen vil i 2014 fremlægge et forslag til en konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingssektoren, der forventes at indebære effektiviseringer for 0,2 mia. kr. i 2020.