08. maj 2014

Regeringen præsenterer Vækstpakke 2014

Kortere sagsbehandlingstider og én indgang til kommunen for virksomhederne. Det er nogle af elementerne i regeringens vækstpakke, som blev præsenteret torsdag.

Regeringen har torsdag fremlagt en vækstpakke, der skal styrke de danske virksomhederes muligheder for at lægge krisen bag sig og fastholde og skabe nye job.

Vækstpakke 2014 indeholder 89 konkrete tiltag inden for fire hovedtemaer: Det skal være nemmere og billigere at være virksomhed, adgangen til finansiering skal styrkes, der skal være lavere priser for forbrugere og virksomheder, og der skal skaffes flere dygtige medarbejdere og mere avanceret produktion.

Regeringen foreslår fx med virkning fra 2016, at sagsbehandlingstiden reduceres med i gennemsnit en tredjedel i forhold til byggetilladelser, miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser og plansager så som lokalplaner og kommuneplantillæg.

Fokus på erhvervsklimaet lokalt

Regeringen præsenterer desuden en række tiltag, som de mener vil sikre bedre kommunal erhvervsfremme.

”Kommunerne er i mange tilfælde virksomhedernes indgang til det offentlige. Det er ofte kommunerne, der først stifter bekendtskab med iværksættere. Og det er ofte kommunerne, der modtager udenlandske virksomheder, når de overvejer at investere i Danmark. Det er derfor godt, at kommunerne har stadigt større fokus på erhvervsklimaet lokalt,” skriver regeringen.

Konkret vil regeringen forbedre kommunernes tilskyndelse til at skabe gode rammevilkår ved at forhøje kommunernes andel af selskabsskatten, så kommunernes økonomiske motivation til at fastholde og tiltrække virksomheder øges.

Derudover vil regeringen i samarbejde med kommunerne bl.a. arbejde for, at kommunerne systematisk etablerer én indgang – one-stop-shop – for virksomhederne, at der udvikles fælles principper og sammenlignelige data for evaluering af erhvervsfremmeindsatsen, at der skabes bedre sammenhæng i erhvervsfremmeindsatsen og at sikre bedre modtagelse af udenlandske virksomheder med henblik på at tiltrække flere investeringer.

Læs regeringens udspil Danmark helt ud af krisen - virksomheder i vækst her.