20. maj 2014

Mobilt medicinrum skal højne patientsikkerheden i hjemmesygeplejen