07. maj 2014

Miljøminister: Vi har store ambitioner om at genanvende mere affald

Miljøminister Kirsten Brosbøl har et stort ønske om at sikre mangfoldigheden ved at standse den igangværende tilbagegang af arter. Men også andre opgaver presser sig på.

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) sidder med mange presserende sager efter blot tre måneder på posten. Blandt andet venter kommunerne utålmodigt på en melding om, hvordan staten vil sikre de danske kyster, og også de forsinkede vandplaner står højt på kommunernes ønskeliste.

Også på affaldsområdet har regeringen varslet et lovudspil. Ministeren vil ikke sætte en dato på for, hvornår hun løfter sløret for regeringens tanker, men det er på vej, siger hun til Nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

”Der er to udfordringer: Dels har vi en overkapacitet på forbrænding, og det tilskynder jo ikke til mere genanvendelse, dels er der nogle logiske uhensigtsmæssigheder, som vi har skruet området sammen i dag. Denne regering har store ambitioner om, at vi skal genanvende mere affald. Lige nu er der bare en motivation for at putte det i forbrændingsanlægget, og det er ikke den rigtige vej at gå,” siger hun og fortsætter:

”Derfor skal vi have tilpasset kapaciteten og tilskyndet til mindre forbrænding. Samtidig er der noget galt i, at man i dag kan køre til udlandet for at få håndteret sit affald, men ikke må køre hen til det nærmeste forbrændingsanlæg. Det er ulogisk, og vi skal have en mere logisk struktur.”

Læs hele interviewet med miljøministeren i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner og hør bl.a. om ministerens planer for kystsikring og vandplaner.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs hele artiklen i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner