15. maj 2014

Kommunerne har fokus på lavere sagsbehandlingstider

I sidste uge kom regeringens vækstpakke ”Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst”. KL mener, der er mange gode initiativer i pakken, og bakker op om de tiltag, der skal gøre det nemmere og billigere at være virksomhed i Danmark.

Et af indsatsområderne i vækstplanen er kortere sagsbehandlingstider. Regeringen foreslår med virkning fra 2016, at sagsbehandlingstiden reduceres med i gennemsnit en tredjedel på en række områder. Det gælder byggetilladelser, miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser og sager om lokalplaner og kommuneplantillæg. 

”Kommunerne har samme ønske som alle andre om at reducere sagsbehandlingstider. Det er noget, der er stort fokus på lokalt, og der gøres meget for at få de mange hensyn til at gå op til glæde for virksomhederne”, siger KL’s formand Martin Damm og fortsætter:

”Regeringen anerkender med vækstpakken kommunernes betydning for væksten. Næste skridt er, at man også til fulde anerkender betydningen af den nærhed, man i kommunerne har til virksomhederne” siger Martin Damm.

”Virksomheder er forskellige. Nogle er store, og andre er små. Nogle er nye, og andre er gamle. Nogle producerer sko, og andre producerer medicin. I kommunerne kender vi vores virksomheder og deres forskellige ønsker og behov".

"Det giver os gode muligheder for at tilpasse myndighedsopgaver og service og agere fleksibelt og effektivt. Det er til gavn for både virksomhed og kommune”. 

”Der findes ikke ”one size fits all”, men der findes i kommunerne rigtig gode og erfarne medarbejdere, der kan hjælpe med at finde netop den størrelse, der passer den konkrete virksomhed i den konkrete situation."

"Og tro mig, vi vil også i kommunerne gøre meget for, at virksomhederne og borgerne er glade og tilfredse,” siger Martin Damm og fortsætter:

”Vi kan komme endnu længere, hvis staten og kommunerne samarbejder tæt om at afbureaukratisere området. Det kan man fx gøre ved at digitalisere sagsbehandlingen mere effektivt. Det vil vi meget gerne indgå i en dialog med staten om.”