13. maj 2014

KL vil gerne i dialog om vækstpakke og affaldsforbrænding

”Affaldsforbrænding er en kommunal kerneopgave, og KL vil gerne sammen med regeringen være med til at konkurrenceudsætte affaldsforbrænding og sikre en mere effektiv regulering,” lyder det fra KL's formand, Martin Damm.

Regeringen lancerede den 8. maj vækstpakken ”Danmark ud af krisen – Virksomheder i vækst”. Heri fremgår det, at regeringen vil i dialog med kommunerne om at implementere en mere effektiv regulering af affaldsforbrændingssektoren.

”Affaldsforbrænding er en kommunal kerneopgave – vi vil gerne sammen med regeringen være med til at konkurrenceudsætte affaldsforbrænding og sikre en mere effektiv regulering,” siger KL's formand Martin Damm og fortsætter: 

”Den dialog ser vi meget frem til. Og vi er klar med en model, der kan løse opgaven.”

I vækstpakken står der, at regeringen i 2014 vil fremlægge forslag til konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingssektoren, der forventes at indebære effektiviseringer for 200 mio. kr. i 2020. 

KL anbefaler en ny organisering af sektoren, der modsvarer vilkår og rammer i vores nabolande, med frit valg for erhvervsaffald til forbrænding samt effektivisering af sektoren ved at samle affaldet på færre og større anlæg.

”Vores forslag til model giver virksomhederne frit valg og beskytter samtidig borgerne og fjernvarmekunderne mod ubehagelige overraskelser. Målet har været at tilpasse kapaciteten af forbrænding af affald. Her er vores model den sikreste og hurtigste vej fra A til B," siger Martin Damm.