19. maj 2014

KL´s høringssvar til vådområdebekendtgørelsen

KL påpeger i høringssvaret konkrete udfordringer og opfordrer til, at statslige bekendtgørelser og administration flugter vådområdeaftalen fra 2009 ml. staten og KL.

KL ser vådområdeindsatsen som en indsats, der kun kan lykkes, når både NaturErhvervstyrelsen, Naturstyrelsen og kommunerne fortsat samarbejder om en nå i mål med indsatsen – også under ændrede rammevilkår som den nationale administration af EU-krav og overgang til det nye landdistriktsprogram. KL ser derfor frem til et fortsat konstruktivt samarbejde.

Høringssvaret i dets fulde længde kan læses herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL´s høringssvar til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter