28. maj 2014

KL roser nyt initiativ fra socialministeren

KL hilser det velkomment, at socialministeren tager initiativ til, at der fremover skal holdes et årligt Sankthans-møde, hvor der kommer fokus på, hvordan de yngste børn i Danmark får den bedste start på livet.

”Jeg synes, det er en supergod tradition, som socialministeren nu vil starte, for de første år af et barns liv er på mange måder helt afgørende for, hvordan det går dem senere i livet. I KL og kommunerne ser vi frem til at deltage i dette års og de kommende års Sankthans-møder,” siger formanden for KL’s Børne- og Kulturudvalg Anna Mee Allerslev.

”Det er positivt, at ministeren i år sætter fokus på dagtilbudsområdet, hvor kvalitet kan ses fra mange vinkler”.

”Børn får kun lige muligheder, hvis der sættes ind i barnets tidlige leveår. Derfor er det altafgørende, at de voksne arbejder struktureret og målrettet med børns udvikling og læring, så børnene møder passende udfordringer, der hverken er for svære eller for lette”.

”Udfordringer er vigtige for børns selvdannelse, selvværd og læringslyst. Børn skal understøttes i at tro på og udnytte egne muligheder, og de skal have rum for udfoldelse,” lyder det fra Anna Mee Allerslev.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Ny tradition: Et årligt Sankthans-møde om børn