21. maj 2014

KL kritisk over for taxaudspil fra regeringen

”Det er selvfølgelig positivt at, at regeringen ønsker at gøre noget ved ram-mevilkårene for taxi-erhvervet, men vækstudspillet rammer desværre ikke skiven”.

Sådan lyder det fra Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg og borgmester i Kolding.

Regeringen har i sit vækstudspil ”Danmark helt ud af krisen” lagt op til en lovrevision på taxi-området. Udspillet lægger op til fri adgang til erhvervet med en centraliseret statslig regulering, hvor taxierhvervet styres fra Trafik-styrelsen i København.

”En lignende model har man allerede eksperimenteret med i Holland og Sverige, og resultaterne er mildest talt ikke prangende. Tværtimod har man i Holland rullet dele af loven tilbage, fordi konsekvenserne for borgerne på både pris og service har været for dårlige,” siger Jørn Pedersen.

Han peger på, at en kombineret deregulering og centralisering vil betyde, at det bliver endnu sværere at løse udfordringen med tilstrækkelig taxidækning i yderområderne. For taxi-erhvervet vil selvfølgelig søge til de større byer, hvor der er mange gadekunder. Derimod vil ingen have lyst til at køre ude på landet, hvor kundegrundlaget er begrænset.

”Hvis man ønsker at løse det problem, bør man i stedet sikre en tæt dialog mellem de styrkede bestillingskontorer og de stedlige kommuner om, hvilken service bestillingskontorerne skal levere,” siger Jørn Pedersen. 

Vækstudspillet lægger op til, at mens Trafikstyrelsen nu skal udstede tilladelser, så vil man overveje, om der kan etableres en ordning, hvor kommu-nerne godkender særordninger i udkantsområderne.

”Det er jo nærmest det samme som at sige, at man godt ved, at udspillet ikke sikrer landdækkende taxidækning. I stedet skal kommunerne ind og lave lappeløsninger, fordi den foreslåede løsning ikke holder vand,” mener Jørn Pedersen.

”Hvis de forventede indtægter i statskassen som følge af udspillet (0,8 milliarder kr. ifølge regeringen) enten direkte eller indirekte fører til forøgelse af de udgifter, kommunerne har til transport, så er det helt skævt. Der er netop brug for det modsatte – ikke mindst i en periode, hvor hver en fem-øre skal vendes i de offentlige budgetter,” slutter Jørn Pedersen.