04. maj 2014

KL inviterer til vindmølleworkshop

KL ønsker, at den nye vindmølle-opkøbsordning er attraktiv at anvende i kommunerne. Flere kommuner har vist interesse, men der er endnu ikke kommet gang i ordningen. Derfor inviterer KL til vindmølleworkshop onsdag den 14. maj 2014.

Som en del af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er der etableret en vindmølle-opkøbsordning, der giver kommunerne mulighed for at låne i alt 50 mio. kr. i 2014 og 2015 til at skabe større sammenhængende vindmølleområder.

Målet er at gøre det lettere for kommunerne at skabe og planlægge for store områder, hvor der kan placeres mange møller – noget som flere kommuner har efterlyst. Der er tale om en lånepulje, hvor kommunerne kan opkøbe grunde for at få plangrundlaget på plads. Det er derefter målet, at områderne forhåbentlig kan sælges videre til projektudviklere, så pengene kommer tilbage til kommunen og puljen.    

I princippet kan samtlige kommuner anvende puljen, men kommunerne er tilbageholdende.

Derfor inviterer KL til en vindmølleworkshop onsdag den 14. maj 2014, kl. 13 – 16. Her får deltagerne rig mulighed for at diskutere ordningen og komme med input til, hvordan denne kan gøres interessant for den enkelte kommune. På workshoppen vil KL, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Energistyrelsen og Naturstyrelsen gennemgå opkøbsordningen og lignende ordninger og tankerne bag.

Guldborgsund Kommune, som har haft overvejelser om at gøre brug af ordningen, vil bidrage til diskussionen af, hvordan ordningen gøres mere attraktiv. Desuden vil et helt nyt brugervenligt GIS-værktøj til kommuneplanlægning og mulig identificering af potentielle boliger til opkøb blive præsenteret.     

Se invitationen til workshoppen her.

Tilmeld dig workshoppen her.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Invitation - Vindmølleworkshop, den 14 maj 2014

  • LINK

    Læs mere om workshoppen og tilmeld dig her