06. maj 2014

KL hilser strategi for energirenovering velkommen

KL glæder sig over den nye strategi for energirenovering, som klima-, energi- og bygningsministeren har offentliggjort. Den er længe ventet og indeholder mange positive tiltag.

Det siger formanden for KL’s Teknik- og Miljøudvalg Jørn Pedersen i en kommentar.

”Jeg glæder mig over, at ministeren udtrykker anerkendelse for det arbejde, som kommunerne allerede gør og har sat i gang, for at opnå energibesparelser. Strategien viser også en forståelse fra statens side om, at kommunerne har brug for vejledning og værktøjer for at komme endnu hurtigere ud over stepperne,” siger Jørn Pedersen.

Han peger især på, at renoveringsbehovet i kommunernes bygninger er stort, og at det derfor også er væsentligt, at kommunernes anlægsramme ikke bliver beskåret i de igangværende forhandlinger om næste års kommunale økonomi:

”Mange kommuner står på spring for at investere, med udsigt til blandt andet energibesparelser på længere sigt. Derfor er kommunernes anlægsramme afgørende for, hvor store investeringerne i energirenovering kan blive og dermed for, at de gode hensigter i strategien bliver realiseret,” siger Jørn Pedersen.

Finansieringen er desværre ikke præsenteret i strategien, ligesom der mangler et bedre overblik over de nødvendige investeringer. Strategien indeholder heller ikke en samlet oversigt eller tidsplan for implementeringen.

Jørn Pedersen understreger, at KL også ser frem til, at tiltaget om at udvikle et digitalt værktøj, som kan synliggørelse energiforbruget i alle offentlige bygninger – og at det er tænkt som et redskab, som kommunerne kan bruge i administration af deres ejendomsporteføjle.

”Det er relevant, at valide data indgår som et element i helhedsvurderingen af kommunernes bygninger, og det er positivt, at ministeriet vil understøtte tværgående samarbejder med fokus på offentlig ejendomsdrift. En forbedret digital energimærkningsordning vil kunne bidrage til at støtte op om dette arbejde med regelforenklinger og reducerede omkostninger,” siger Jørn Pedersen. 

”I kommunerne ser vi frem til at indgå i samfundspartnerskaber om bæredygtig bygningsrenovering og i partnerskaber om tilrettelæggelse af informationsindsatsen,” siger Jørn Pedersen.

YDERLIGERE MATERIALE