07. maj 2014

KL bakker op om, at flexbolig-tilladelser gøres permanente

KL støtter regeringens planer om at gøre flexbolig-tilladelser permanente. Det er et tiltag, der vil styrke handlen med boliger i landdistrikter, forudser KL.

”Det vil være med til at styrke udviklingen mange steder, hvis tilladelser til flexboliger fremover skal følge huset og ikke ejeren, som det er tilfældet i dag. Dermed vil det også styrke indsatsen for at sikre en udvikling i lokal balance,” siger formanden for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, borgmester Jørn Pedersen, i en kommentar.

Ordningen med flexboliger betyder, at man i særlige tilfælde kan få tilladelse til at anvende en helårsbolig som fritidsbolig. Ordningen blev indført sidste år for at styrke handlen med huse i landdistrikter, som det er svært at sælge, og som i nogle tilfælde blot ligger øde hen.

I dag er det sådan, at flexbolig-tilladelsen bortfalder, når huset sælges, og så skal en ny ejer søge forfra hos kommunen om tilladelse. Men ifølge Ritzau er et af tiltagene, når regeringen præsenterer sin samlede vækstplan, at flexbolig-tilladelser skal gøres permanente.

En håndsrækning

”Flexboligordningen er en håndsrækning til nogle områder i Danmark, hvor det ofte er svært at få boligerne solgt. Det er bedre, at et hus anvendes som fritidsbolig, end at det ligger øde hen”.

”Men det er et problem i dag, at når huset skal sælges, bortfalder tilladelsen. Det skaber usikkerhed både hos eventuelle købere og hos bankerne. Derfor er det sund fornuft at lade flexbolig-tilladelsen følge huset,” siger Jørn Pedersen.

Han forventer, i lighed med ministeren for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, at ændringen vil gøre flexboliger til en mere sikker investering og styrke handlen med boliger i flere landdistrikter, ligesom det vil gøre ordningen lettere at administrere.

Advarer mod overdrevne forventninger

Jørn Pedersen påpeger dog også, at det er nødvendigt med en vis realisme:

”Der har aldrig været flere sommerhuse til salg, end der er netop nu, og det er måske heller ikke alle potentielle flexboliger, der lever op til eventuelle køberes ønsker. Så man skal ikke have overdrevne forventninger om, at denne ordning md et trylleslag vil løse alle problemer,” understreger Jørn Pedersen.

En evaluering af ordningens første måneder viser ifølge ministeriet, at kommunerne har modtaget 450 henvendelser om ordningen og givet 135 tilladelser fra maj 2013 til nytår.